A A A K K K

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання вдосконалення управління об’єктами державної власності»

Повідомлення про оприлюднення проекту
постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання вдосконалення управління об’єктами державної власності»

Відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Фондом державного майна України повідомляється про оприлюднення на сайті Фонду державного майна України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання вдосконалення управління об’єктами державної власності»  з метою отримання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, та їх об’єднань.

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання вдосконалення управління об’єктами державної власності» розроблений  Фондом державного майна  України  відповідно  до  пунктів  1, 2 § 42 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня  2007 р. № 950. 

Метою підготовки проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання вдосконалення управління об’єктами державної власності» є забезпечення контролю за якістю звітів про оцінку, складених для випадків переоцінки активів державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі, та корпоративне управління якими здійснюється Фондом державного майна України або іншими органами державної влади, а також забезпечення відображення в балансах зазначених підприємств балансової вартості, яка відповідає ринковій (справедливій) вартості.    

Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акту просимо надсилати на адресу: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, Фонд державного майна України, Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності. Адреса електронної пошти:  olga2606@spfu.gov.ua.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зауваження і пропозиції щодо оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, крім розробника цього проекту Державній регуляторній службі України на адресу: вул. Арсенальна, 9/11, м.Київ, 01011. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання вдосконалення управління об’єктами державної власності»від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, приймаються  Фондом державного майна України протягом місяця від дати його  оприлюднення.

 

 

Директор Департаменту
оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності                                      С. БУЛГАКОВА

 

Проект постанови

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу

Звіт про проведення електронних консультацій