A A A K K K

Проєкт наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до Загальних вимог до навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації»

Повідомлення про оприлюднення
проєкту наказу Фонду державного майна України «Про  внесення змін до Загальних вимог до навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації»

Відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляється про оприлюднення на офіційному вебсайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) проєкту наказу Фонду державного майна України «Про  внесення змін до Загальних вимог до навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації» з метою отримання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб та їх об’єднань.

Проєкт наказу Фонду державного майна України «Про  внесення змін до Загальних вимог до навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації» буде сприяти вдосконаленнюпроцедури навчання оцінювачів (зокрема, під час проходження ними підвищення кваліфікації).

Метою підготовки проєкту наказу Фонду державного майна України «Про  внесення змін до Загальних вимог до навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації» є запровадження процедури проходження підвищення кваліфікації в режимі відеоконференцій, яка дасть змогу оцінювачам, зокрема тим, які з об'єктивних поважних причин не можуть відвідувати очні заняття (через стан здоров'я, надзвичайні ситуації природного або техногенного характеру, воєнний конфлікт тощо)  підвищити кваліфікацію в строк, передбачений Законом про оцінку.  

Зауваження та пропозиції до проєкту регуляторного акта просимо надсилати на адресу: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, Фонд державного майна України, Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності. Адреса електронної пошти:  tata@spfu.gov.ua.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проєкту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, крім розробника цього проекту, Державній регуляторній службі України на адресу: вул. Арсенальна, 9/11, м.Київ, 01011. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до проєкту наказу Фонду державного майна України «Про  внесення змін до Загальних вимог до навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації»від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються Фондом державного майна України протягом місяця від дати його оприлюднення.

 

Директор Департаменту
оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності                                                                     Світлана БУЛГАКОВА

 

Проєкт наказу

Порівняльна таблиця

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу

Звіт про про проведення електронних консультацій