A A A K K K

Проєкт наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Змін до Порядку оцінки права вимоги за зобов’язанням, що виникає внаслідок здійснення кредитної операції»

Повідомлення про оприлюднення
проєкту наказу Фонду державного майна України
«
Про затвердження Змін до Порядку оцінки права вимоги за зобов’язанням, що виникає внаслідок здійснення кредитної операції»

 Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляється про оприлюднення на сайті Фонду державного майна України (далі – Фонд) проєкту наказу Фонду «Про затвердження Змін до Порядку оцінки права вимоги за зобов’язанням, що виникає внаслідок здійснення кредитної операції» (далі – Проєкт) з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

Проєкт розроблений Фондом разом із представниками Національного банку України та представниками саморегулівних організацій оцінювачів з метою удосконалення методичного забезпечення оцінки права вимоги за зобов’язаннями, що виникає внаслідок здійснення банком кредитної операції (далі – оцінка права вимоги).

Проєктом визначаються особливості застосування дохідного підходу під час оцінки права вимоги. Уточнюється формула розрахунку вартості права вимоги за зобов’язанням за кредитним договором, в тому числі здійснюється виділення ставки дисконту окремо для договірних грошових потоків та дефолтних грошових потоків.

Зауваження та пропозиції до Проєкту просимо надсилати в паперовому вигляді на адресу Фонду державного майна України: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ – 133, 01601, та в електронному вигляді на адресу електронної пошти: olga2606@spfu.gov.ua.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зауваження та пропозиції до оприлюдненого Проєкту надаються саморегулівними організаціями оцінювачів, фізичними та юридичними особами, крім розробників, Державній  регуляторній  службі  України на адресу: вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011. Адреса електронної пошти:inform@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до Проєктуприйматимуться Фондом протягом одного місяця від дати його оприлюднення.

 

Директор Департаменту оцінки майна,
майнових прав та професійної
оціночної діяльності                                                                                              
Світлана БУЛГАКОВА

 

Проєкт наказу

Порівняльна таблиця

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу

Звіт про проведення електронних консультацій