A A A K K K

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 483 та від 28 квітня 2021 р. № 630»

Повідомлення
про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України«Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 483 та від 28  квітня 2021 р. № 630»  

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 483 та від 28  квітня 2021  р. № 630» розроблено з метою приведення постанови  Кабінету Міністрів України від  3 червня 2020 р. № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна» та постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 р. № 630 «Деякі питання розрахунку орендної плати за державне майно» у відповідність до Закону України від 13 грудня 2022  р. № 2849- ІХ  «Про медіа» шляхом заміни у тексті постанови № 483 та постанови № 630 слів «засоби масової інформації» у всіх відмінках словом «медіа».

Проєкт постанови розроблено на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 09.02.2023 № 36208/1/1-22  з метою приведення постанови № 483 та постанови № 630  у відповідність до Закону України «Про медіа».

Проєктом постанови передбачається привести у відповідність до Закону України «Про медіа» термінологію, яка вживається у постанові № 483 та постанові № 630, шляхом заміни в тексті  слів «засоби масової інформації» у всіх відмінках словом «медіа».

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови просимо надсилати на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, Фонд державного майна України, Департамент оренди та розпорядження державним майном. Адреса електронної пошти: (e-mail: л. 200-33-68, e-mail:iryna.skorokhod@spfu.gov.ua ).

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються Фондом державного майна України протягом місяця з дня оприлюднення.

 

Проєкт постанови

Порівняльна таблиця

Пояснювальна записка

Звіт