A A A K K K

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2022 р. № 634»

Повідомлення
про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2022 р. № 634»

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2022 р. № 634» (далі – проєкт акта, постанови) розроблено з метою збільшення надходжень до державного бюджету, відновлення принципів рівності та забезпечення конкурентних умов оренди державного та комунального майна.

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2022 № 634 «Про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану» (далі – постанова № 634) встановлено ряд пільг з орендної плати для орендарів державного і комунального майна на період воєнного стану.

Так, відповідно до зазначеної постанови, на період воєнного стану розмір плати за договорами оренди державного та комунального майна, укладеними до 24 лютого 2022 року, значно знижено, зокрема орендарям єдиних майнових комплексів (їх структурних підрозділів) орендна плата нараховується в розмірі 75%, а іншим орендарям в розмірі 50% від розміру орендної плати,визначеної договором оренди.

Відповідно до пункту 34 частини другої статті 29 Бюджетного кодексу України надходження від плати за оренду державного майна зараховуються до доходів загального фонду державного бюджету, які в умовах воєнного стану є джерелом фінансування потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних та інших державних органів, залучених до виконання завдань щодо відсічі збройної агресії, забезпечення недоторканності державного кордону та захисту держави або для здійснення згідно із законом заходів загальної мобілізації, а також забезпечення усіх соціальних зобов’язань держави.

Крім того, вищезазначені орендні знижки не застосовуються до орендарів, які уклали договори оренди після 24 лютого  2022 р., що створює нерівність умов нарахування плати за оренду державного та комунального майна.

Враховуючи викладене, з метою наповнення державного бюджету виникла необхідність здійснити перегляд діючих положень законодавчих та нормативно-правових актів з питань оренди та зменшити пільгові умови при передачі в оренду державного майна.

Деякі положення постанови № 634 мали тимчасовий характер та припинили свою дію на початку 2023 року. До таких положень належать звільнення орендарів державного та комунального майна від плати за його оренду або зменшення такої плати, які припинили свою дію у 2022 році.

Враховуючи наведене, наразі відсутня необхідність наявності таких положень у тексті постанови № 634, у зв’язку з чим пропонується їх вилучити.

Наразі положенням пункту 7 постанови № 634 встановлено, що на період воєнного стану у разі, коли залишкова балансова вартість об’єкта оренди, що є нерухомим майном, є меншою, ніж 10 відсотків його первісної балансової вартості, або інформація про залишкову балансову вартість такого об’єкта оренди відсутня, з метою розрахунку стартової орендної плати для проведення електронного аукціону на право оренди нерухомого майна балансоутримувач може не здійснювати переоцінку такого об’єкта оренди. Стартова орендна плата для проведення електронного аукціону в такому разі встановлюється з розрахунку 1 гривня за 1 кв. метр об’єкта оренди.

Зазначене положення суттєво зменшує надходження до державного бюджету від оренди державного майна, оскільки переважна більшість потенційних об’єктів оренди мають низьку залишкову балансову вартість, водночас показник конкуренції на аукціонах з оренди державного майна становить в середньому 1.4 учасника, тому збільшення орендної плати за рахунок подання цінових пропозицій майже не відбувається.

Враховуючи вищевикладене, є нагальна необхідність зміни підходу до формування стартової орендної плати, зокрема, шляхом повернення необхідності здійснення оцінки потенційних об’єктів оренди для приведення їх вартості до ринкових умов.

Відповідно до положень постанови № 634 орендарі державного та комунального майна мають право на повернення сплачених ними забезпечувальних депозитів за певних умов.

Зазначене положення було впроваджено для забезпечення фінансової підтримки орендарів та можливості використання ними сплачених коштів на інші потреби.

Положення застосовувалось тривалий час, отже, орендарі, які бажали його реалізувати, мали змогу повернути сплачені ними забезпечувальні депозити.

Враховуючи вищевикладене, наразі може бути припинена дія зазначеного положення, що дасть змогу відновити гарантії виконання орендарями умов договорів оренди.

Відповідно до положень постанови № 634 наразі відображення документів та оприлюднення інформації про учасників та переможців аукціонів з передачі в оренду майна не здійснюється.

Зазначене обмеження не відповідає принципу відкритості та прозорості орендних відносин та не виконує функцію захисту інформації, оприлюднення якої впливає на інтереси держави, оскільки орендарі державного майна, які сприяють захисту інтересів держави, мають право на отримання майна без проведення аукціону, отже не є їх учасниками.

Проєктом постанови пропонується:

- здійснити перегляд діючих положень постанови № 634 щодо встановлених орендних знижок при розрахунку орендної плати на період плати за договорами оренди державного та комунального майна, зазначивши, що нарахування орендної плати здійснюється з 1 числа місяця, в якому було визначено щодо відповідних територій дату виникнення можливості бойових дій, по 1 число місяця, в якому було визначено дату припинення можливості бойових дій, що визначаються відповідно до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією,затвердженого наказом Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій від 22.12.2022 № 309 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією»;

- скасувати особливості розрахунку стартової орендної плати, передбачені чинними положеннями постанови № 634, зазначивши про необхідність здійснення оцінки потенційних об’єктів оренди;

- переглянути особливості повернення суми забезпечувальних депозитів, встановлених чинними положеннями постанови № 634.

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови просимо надсилати на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, Фонд державного майна України, Департамент оренди та розпорядження державним майном. Адреса електронної пошти: (e-mail: л. 200-33-68, e-mail:iryna.skorokhod@spfu.gov.ua  ).

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються Фондом державного майна України протягом місяця з дня оприлюднення.

 

Проєкт постанови

Зміни

Порівняльна таблиця

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу

Звіт про проведення громадського обговорення