A A A K K K

Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо списання безнадійного податкового боргу державних підприємств)»

ПРОЕКТ
Вноситься
Кабінетом Міністрів України

 

 

Закон України

Про внесення змін до Податкового кодексу України
(щодо списання безнадійного податкового боргу  державних підприємств)

 

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13 -17, ст. 112, 2012 р., № 6, ст. 50, 2014 р., № 8, ст. 91, 2014 р., № 22, ст. 778):

1)у статті 97:

Пункт 97.3 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

“Грошові зобов’язання або податковий борг державних підприємств, рішення про ліквідацію яких прийнято уповноваженим органом, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, та у яких відсутні активи, вважаються безнадійним боргом і підлягають списанню.”.

2) у статті 101:

Пункт 101.2 після пункту 101.2.5 доповнити новим підпунктом такого змісту:

“101.2.6. податковий борг платника податку, щодо якого до Державного реєстру внесено запис про його припинення на підставі рішення уповноваженого органу про ліквідацію державного підприємства, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, та у якого відсутні будь-які активи.”.

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

 

Голова
Верховної Ради України                                                                  А. Парубій

 

 

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу