A A A K K K

Проект наказу "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 23 січня 2004 року № 105"

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ

_____________                            Київ                             №____________

Про внесення змін до наказу
Фонду державного майна
України від 23 січня 2004
року № 105

З метою приведення нормативно-правових актів Фонду державного майна України у відповідність із пунктом 90 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1033),
НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до Порядку визначення оціночної вартості пакетів акцій акціонерних товариств, що пропонуються для конкурентного продажу, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 23 січня 2004 року № 105, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 січня 2004 року за № 135/8734 (із змінами), що додаються.
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Голова Фонду І. Білоус

Зміни

Додаток

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу