A A A K K K

Внесення змін до наказу "Про внесення змін до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності"

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ

________________                                                                        № _______

Про внесення змін до Положення
про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності

Відповідно до статті 5 Закону України «Про Фонд державного майна України», статті 10 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», з метою удосконалення порядку залучення суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання на конкурсних засадах
НАКАЗУЮ :
1. Унести зміни до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31 грудня 2015 року № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190, виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов‘язків.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Фонду                                                                  І. Білоус

Положення

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу