A A A K K K

інформація ФДМУ Про оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для визначення вартості єдиного майнового комплексу колишнього державного підприємства «Коломийська паперова фабрика», з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні без умов (конкурс 25.06.2018).

ІНФОРМАЦІЯ ФДМУ

Найменування об’єкта оцінки: єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства «Коломийська паперова фабрика».

Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється:вул. Фабрична, 10, м. Коломия, Івано-Франківська обл., 78200; тел.: 0342553140.

Мета проведення незалежної оцінки:приватизація шляхом продажу на аукціоні без умов.

Основні види продукції (послуг), що виробляються:

21.12.0 – виробництво паперу та картону.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів), од:

будівель та споруд – 47;

транспортних засобів – 2;

основних засобів – 25;

незавершеного будівництва – 3;

необоротних активів – 21.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів єдиного майнового комплексу колишнього державного підприємства «Коломийська паперова фабрика» станом на 31.03.2012 (згідно останнього балансу орендаря ЗАТ «Колопапір»), тис. грн:

основних засобів – 4248,536;

незавершених капітальних інвестицій – 272,390.

Розмір земельної ділянки, усього, га: 5,3257.

Місце розташування земельної ділянки: вул. Фабрична, 10, м. Коломия, Івано-Франківська обл.

Цільове призначення земельної ділянки: землі промисловості.

 Наявність об'єктів, що містять державну таємницю:ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.

Конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення), та з урахуванням умов цього оголошення.

Замовник та платник послуг з оцінки – Фонд державного майна України.

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки за напрямом 2 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах цього напряму: 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)»; 2.2 «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності).

 Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додаткахдо нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках3-5 до Положення формою.

 Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: єдиний (цілісний) майновий комплекс у повному складі активів і зобов’язань; пакет акцій акціонерного товаристваабочастка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства) розміром, що забезпечує його власнику вирішальний вплив на господарську діяльність господарського товариства.

 Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 50 000,00 грн.

 Строк надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – не більше 14 календарних днів.

            Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30 20 червня 2018 року.

На конверті необхідно зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця, який подає конкурсну документацію.

Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації».

Телефон для довідок(044) 200-36-36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 25 червня 2018 року о 14.00.