A A A K K K

Інформація ФДМУ Про оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для визначення вартості нерухомого майна, а саме: павільйону № 28 площею 598,3 кв. м та будівлі № 152 площею 68,5 кв. м, розташованих за адресою: вул. Академіка Глушкова, 1, м. Київ, (конкурс 25.06.2018).

ІНФОРМАЦІЯ ФДМУ

Про оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для визначення вартості нерухомого майна, а саме: павільйону № 28 площею 598,3 кв. м та будівлі № 152 площею 68,5 кв. м, розташованих за адресою: вул. Академіка Глушкова, 1, м. Київ, що обліковуються на балансі національного комплексу «Експоцентр України», з метою укладення договору оренди (конкурс 25.06.2018).

1. Найменування об’єкта оцінки: нерухоме майно, а саме: павільйон № 28 площею 598,3 кв. м та будівля № 152 площею 68,5 кв. м, розташовані за адресою: вул. Академіка Глушкова, 1, м. Київ, що обліковуються на балансі національного комплексу «Експоцентр України».

Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється:вул. Академіка Глушкова, 1, м. Київ.

Мета проведення незалежної оцінки:укладення договору оренди.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 14 приміщень.

 Наявність об'єктів, що містять державну таємницю:ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення), та з урахуванням умов цього оголошення.

Замовник послуг з оцінки – Фонд державного майна України.

Платник послуг з оцінки – ТОВ «ГЛАССХАУС».

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичноїдіяльності з оцінки майна за напрямом 1. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).

 Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додаткахдо нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках3-5 до Положення формою.

 Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: окремі будівлі площею від 600,0 кв. м.

            Строк виконання робіт – 5 календарних днів.

 Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 10 000,0 грн.

            Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30 20 червня 2018 року.

На конверті необхідно зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця, який подає конкурсну документацію.

Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації».

Телефон для довідок(044) 200-36-36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 25 червня 2018 року о 14.00.