A A A K K K

Інформація ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для визначення вартості нерухомого майна, а саме: будівлi та споруд, (реєстраційний номер 1651599423104), розташованих за адресою: вул. Портова, 3 В, м. Бердянськ, Запорізька обл. (конкурс 19.08.2020)

Найменування об’єкта оцінки: нерухоме майно, а саме: будівля та споруди, (реєстраційний номер 1651599423104), розташовані за адресою: вул. Портова, 3 В, м. Бердянськ, Запорізька обл. (згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.10.2018 № 786-р «Про віднесення нерухомого майна у м. Бердянську до сфери управління Фонду державного майна» віднесені до сфери управління Фонду державного майна України).

Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: вул. Портова, 3 В, м. Бердянськ, Запорізька обл.; тел.: (044) 200-31-76. 

Мета проведення незалежної оцінки:постановка окремо визначеного  майна на баланс   державного підприємства «Управління справами Фонду державного майна України».

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів), шт.:

-                     основна будівля (18 приміщень) – 1;

-                     прибудова – 1;

-                     розподільчий вузол – 1;

-                     деараційна колонка - 1;

-                     бак для солі – 1;

-                     ТК – 7.

Наявність об'єктів, що містять  державну таємницю: ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2020.

          Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (із змінами) (далі – Положення), та з урахуванням умов цього оголошення.

          Замовник послуг з оцінки  – Фонд державного майна України.

           Платник послуг з оцінки  – ДП «Управління справами Фонду державного майна України».          

          До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом І «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».

          Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні  свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).

          Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання  містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках  3-5 до Положення формою.

          Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: окремі будівлі, споруди.

          Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки   –  30 000,0 грн.

            Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом  поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 16.00  13серпня  2020 року.

          На конверті необхідно зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця, який подає конкурсну документацію.

Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в  газеті «Відомості приватизації».

Телефон для довідок (044) 200-36-36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303)  19 серпня  2020 року о 14.00.