A A A K K K

Інформація Управління забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, яких буде залучено до проведення незалежної оцінки майна

Назва об’єкта оцінкиоб’єкт незавершеного будівництва – дитячий садок, повернутий за рішенням суду в державну власність

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська область, Ужгородський р-н, с. Волосянка, б/н.

Балансоутримувач: відсутній 

Мета проведення незалежної оцінки: відображення вартості об’єкту у бухгалтерському обліку.

Відповідальна особа: Ваш Наталія Шандорівна (0312) 61-38-83. Електронна адреса:  zakarpattia@spfu.gov.ua.

Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській,  Закарпатській та Волинській областях.

Кількість  об'єктів  необоротних  активів  згідно  з  аналітичним  обліком  – 1 одиниця.

Балансова залишкова вартість основних засобів – ринкова вартість станом на 31.03.2004 року – 193 375,00 грн.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього:  0,3784 га.

Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Закарпатська область, Ужгородський р-н, с. Волосянка, б/н.

Наявність об'єктів, що містять державну таємницю: ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2023 р.

Подібними до об’єкта оцінки є: об’єкти незавершеного будівництва, будівлі громадського призначення.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 10 000 грн.

Строк виконання робіт з оцінки  не має перевищувати 10 календарних днів.

           Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015р. №2075 (у редакції наказу Фонду державного майна від 16.01.2018 № 47), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 р. №198/31650 зі змінами (далі Положення).

До участі в конкурсі  допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму  «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них», а також відповідають вимогам до учасників конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.

Вимоги до претендентів для участі у конкурсі  (учасників конкурсу)  викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додатках до нього.

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна(згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента подаються за встановленою в додатках 2 – 5 до Положення формою.

Конкурсна документація претендента складається з:

- конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його не було визначено в інформації про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом;

- документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) підтвердних документів.

Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця, який подає конкурсну документацію.

        Враховуючи вимоги листа Фонду державного майна України від 23.09.2022 №10-59-13607 «Щодо формування показників очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки об’єктів оцінки в І півріччі 2022 року», під час обрання переможця конкурсною комісією буде розглядатися рекомендована ціна надання послуг з оцінки об’єктів оцінки для  об’єктів незавершеного будівництва.

          Конкурс відбудеться 16.02.2022р. об 1100 год. в Управлінні забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях за адресою: м. Ужгород, вул. Гойди, 8, каб. 115. Місцезнаходження комісії та робочої групи: 88000, м. Ужгород, вул. Гойди, 8, телефон для довідок (0312) 61-38-83.

           Конкурсна документація претендента подається до відділу документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи Управління забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Гойди, 8 (каб. 113). Останній день подачі заяв – 10.02.2022 до 15.45. Телефон для довідок: (0312) 61-38-83.