A A A K K K

Про забезпечення продажу акцій приватного акціонерного товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль» (код за ЄДРПОУ 30083966)

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

      НАКАЗ

18.09.2017                                      Київ                                    №  1462

 

Про забезпечення продажу акцій
приватного акціонерного товариства
«Миколаївська теплоелектроцентраль»
(код за ЄДРПОУ 30083966)

 

На виконання частини третьої статті 7 Закону України «Про приватизацію державного майна», постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 року
№ 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 – 2017 роках» (із змінами), з урахуванням вимог Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891 (із змінами) (далі – Методика), відповідно до наказу Фонду державного майна України від 20 січня
2017 року № 71 «Про затвердження Переліку об’єктів груп В, Г, Е, які підлягають продажу в 2017 році» (із змінами), враховуючи наказ Фонду державного майна України від 16 серпня 2017 року № 1336 «Про підсумки конкурсу з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону з повторного продажу пакета акцій приватного акціонерного товариства «Миколаївська ТЕЦ» (код за ЄДРПОУ 30083966)» та лист приватного акціонерного товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль» від 30.08.2017 № 03/1214,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Встановити дату оцінки державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль» (далі - ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ»), що підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до додатка 21 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2013 року № 204-р «Про затвердження планів розміщення акцій підприємств паливно-енергетичного комплексу» (із змінами), 30 вересня 2017 року.

2. Утворити інвентаризаційну комісію ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ»у складі:

Голова комісії:

Матвіюк О. М.         - генеральний директор ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ»;

члени комісії:

Тимченко Л. М.       - головний бухгалтер ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ»;              

Луценко В. Я.           - заступник головного бухгалтера ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ»;

Калач І. О.                - заступник головного інженера ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» ;

Кравченко І. О.        - заступник начальника відділу ВМТЗ ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ»;

Бабайцев О. В.         - провідний інженер ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ»;

Дударева Н. В.         - бухгалтер 1 категорії ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ».

3. Генеральному директору  ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ»  забезпечити:

1) проведення інвентаризаційною комісією у складі, зазначеному у пункті 2 цього наказу, суцільної інвентаризації майна ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 року № 879, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 року за № 1365/26142, на дату інвентаризації, що збігається з датою оцінки. Затвердити протокол інвентаризаційної комісії з додатками до нього, оформленими згідно з вимогами нормативно-правових актів, до 25 жовтня 2017 року;

2) відображення у бухгалтерському обліку результатів інвентаризації майна, проведеної відповідно до підпункту 1 пункту 3 цього наказу, і складення за результатами інвентаризації на підставі затвердженого протоколу балансу на дату інвентаризації, що збігається з датою оцінки;

3) надання Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України документів, складених під час інвентаризації майна, у тому числі балансу на дату оцінки та інших документів, необхідних для оцінки державного пакета акцій, визначених Фондом державного майна України на підставі поданого суб'єктом оціночної діяльності переліку, не пізніше 35 календарних днів після дати оцінки;

4) проведення аудиту з метою підтвердження правильності складення фінансової звітності за останній рік до дати оцінки, а також балансу, складеного на дату оцінки, і надання Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України результатів аудиту
до 20 листопада 2017 року.

4. Відповідальність за своєчасність подання та достовірність результатів інвентаризації покласти на генерального директора ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ».  

5. Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави:

1) надати до Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності інформацію про об’єкт оцінки, передбачену Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 31 грудня 2015 року № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190, для оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності не пізніше ніж за тиждень до дати оцінки;

2) у межах компетенції забезпечити здійснення заходів щодо організації та координації діяльності органів управління ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» з метою забезпечення виконання цього наказу.

6. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити проведення незалежної оцінки державного пакета акцій
ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ», що підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до додатка 21 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2013 року № 204-р «Про затвердження планів розміщення акцій підприємств паливно-енергетичного комплексу» (із змінами), у строк, встановлений пунктом 96 Методики.

7. Департаменту продажу забезпечити продаж державного пакета акцій
ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ», що підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до додатка 21 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2013 року № 204-р «Про затвердження планів розміщення акцій підприємств паливно-енергетичного комплексу» (із змінами).

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

  В. о. Голови Фонду                                                                                В. Трубаров