A A A K K K

Повідомлення про оприлюднення проєкту наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку визначення оціночної вартості нерухомості та об’єктів незавершеного будівництва, що продаються (обмінюються)»

Повідомлення про оприлюднення
проєкту наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку визначення оціночної вартості нерухомості та об’єктів незавершеного будівництва, що продаються (обмінюються)»

Відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Фондом державного майна України повідомляється про оприлюднення на сайті Фонду державного майна України проєкту наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку визначення оціночної вартості нерухомості та об’єктів незавершеного будівництва, що продаються (обмінюються)».

Проєкт наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку визначення оціночної вартості нерухомості та об’єктів незавершеного будівництва, що продаються (обмінюються)» (далі – Проєкт) розроблено відповідно до пунктів 172.3 та 172.11 статті 172 Податкового кодексу України, статті 5 Закону України «Про Фонд державного майна України», статті 9 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 травня
2018 року № 658, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 2018 року
№ 677/32129 (зі змінами), з метою приведення нормативно-правових актів Фонду державного майна України у відповідність до законодавства України, а також впорядкування діяльності єдиної бази даних звітів про оцінку. 

Метою підготовки Проєкту є встановлення процедури та механізму визначення оціночної вартості нерухомості та об’єктів незавершеного будівництва модулем електронного визначення оціночної вартості (далі – Модуль), який є складовою частиною єдиної бази даних звітів про оцінку. Для визначення оціночної вартості нерухомості та об’єктів незавершеного будівництва Модуль у своїй роботі використовує алгоритми встановлення Єдиною базою співставних об’єктів нерухомості та загальні алгоритми визначення оціночної вартості об’єктів нерухомості.

Зауваження та пропозиції до проєкту наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку» просимо надсилати у письмовій та електронній формі протягом одного місяця з дня оприлюднення цього повідомлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України. Адреса електронної пошти: ocinka@spfu.gov.ua.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зауваження і пропозиції щодо оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, крім розробника цього проекту Державній регуляторній службі України на адресу: 01011, м. Київ,
вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до проєкту наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку визначення оціночної вартості нерухомості та об’єктів незавершеного будівництва, що продаються (обмінюються)» від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, приймаються Фондом державного майна України протягом місяця від дати його оприлюднення.

 

 

Директор Департаменту
оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності                                           Світлана БУЛГАКОВА                                                                                                                                                                                                                            

 

 Проєкт наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку визначення оціночної вартості нерухомості та об’єктів незавершеного будівництва, що продаються (обмінюються)»

 Повідомлення про оприлюднення

 Пояснювальна записка

 Аналіз регуляторного впливу

Звіт про проведення громадського обговорення