A A A K K K

Аналітична довідка

Довідка  щодо підсумків роботи регіонального відділення ФДМУ по Одеській області за березень 2016 року.

Діяльність регіонального відділення ФДМУ по Одеській області, згідно до вимог ч.3 ст.6 Закону України «Про Фонд державного майна України» та Типового положення про територіальні органи міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади (затвердженого Постановою КМУ від 25.05.2011 №563), здійснюється у відповідності до Положення про регіональне відділення ФДМУ по Одеській області, яке затверджене Головою Фонду державного майна України 19.07.2012р. та інших нормативно-правових та законодавчих документів.

Основні результати діяльності регіонального відділення за березень місяць 2016 року наступні:

 ●З початку приватизації в Одеській області станом на 01.04.2016 змінили форму власності 5017 об’єктів, з них 1474 - державної власності (група А – 591 об’єкти, група Б,В,Г – 490 об’єктів, група Д – 161 об’єкт,  група Е - 131 об’єктів, група Ж – 101  об’єктів) та 3543 - комунальної власності (група А – 3321 об’єктів, група Б,В,Г – 109 об’єктів, група Д – 72 об’єкти,  група Е – 20 об’єктів, група Ж – 21  об’єкт).

Регіональним відділенням проводиться підготовка до приватизації по 38 об’єктах груп В, А, Д та Ж (в тому числі 3 об’єкта разом із земельною ділянкою).

Відповідно до наказу ФДМУ від 22.01.2016р. №110, регіональному відділенню на І квартал 2016 року  встановлено завдання з приватизації 2 об’єктів  державної власності групи А (ОІВМ) від продажу яких очікується отримати 300,0 тис.грн.

         У І кварталі 2016 року  регіональним відділенням укладено договір купівлі-продажу на 1 об’єкт групи А (ОІВМ) на суму 726,732 тис.грн. (з урахуванням ПДВ). Зазначені грошові кошти повністю сплачені покупцем та перераховані регіональним відділенням до державного бюджету.

         Крім того, за січень - березень 2016 року регіональним відділенням було оголошено проведення 15 аукціонів з продажу 12 об’єктів групи А (в т.ч. 11 –ОІВМ, 1 - ЄМК) та 1 конкурсу з продажу 1 об’єкта групи А (ЄМК)  всього на загальну суму 41792,6тис.грн. Аукціони та конкурс не відбулися у зв’язку з відсутністю попиту, окрім одного аукціону з продажу об’єкта групи А(ОІВМ) – нежитлові приміщення загальною площею 270кв.м (м.Татарбунари, вул.Горького,22), що знаходився на балансі Головного управління статистики в Одеській області. Об’єкт приватизовано фізичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні.

 

 У січні 2016 року пакет акцій ПАТ "Одеський завод радіально-свердлильних верстатів” в розмірі 15,024% був виставлений для продажу на відкритому грошовому регіональному аукціоні, який не відбувся через відсутність заяв.   

З початку року від приватизації державного майна спрямовано до Дербюджету України 606,53 тис.грн. За всі роки приватизації від продажу об’єктів приватизації державної власності груп А, Д, Ж та Е разом із земельними ділянками регіональним відділенням отримано грошових коштів у сумі: 360572,0 тис. грн. (у т.ч. земельні ділянки – 19,4 тис. грн.).

 ●За цей період регіональним відділенням на конкурсних засадах укладено 33 нових договорів оренди державного нерухомого майна та проведена робота щодо пролонгації 185 діючих договорів оренди на черговий термін дії  шляхом внесення до них відповідних змін.

Регіональне відділення здійснює контроль за 1216 договорами оренди державного майна, які укладені з фізичними та юридичними особами безпосередньо регіональним відділенням, згідно до вимог чинного законодавства.

Протягом поточного періоду  2016 року фактично отримано та в повному обсязі направлено до Державного бюджету України –  47,962 млн.грн., що складає 51,3 % від річного плану надходжень за оренду,  який на   2016 рік  становить 93,5 млн.грн.

 ● Корпоративний портфель держави в Одеському регіоні складають 20 господарських  товариств з державними корпоративними правами, у т.ч. 18  акціонерних товариств з державними пакетами акцій в статутних капіталах та 2 товариства з обмеженою відповідальністю з державними частками. Органами управління державними корпоративними правами вказаних товариств є:

по 8 підприємствам - відповідні міністерства або державні акціонерні, холдингові та лізингові компанії;

по 12 підприємствам - Фонд державного майна України, в тому числі, по 5-ти регіональне відділення (з них по 2-х товариствах триває ліквідаційна процедура).

 ●Станом на 01.04.2016 на обліку та у сфері управління регіонального відділення перебувають 1909 об’єктів, які у процесі приватизації  не увійшли, до статутних капіталів господарських товариств, але залишились на їх балансі, з яких 27 об’єктів передано в оренду; по 962 об’єктам укладені договори зберігання, 12 об’єктів передано у безстрокове безоплатне користування (ст.24).   

  Робота з реалізації управлінських рішень триває.

   Станом на 01.04.2016р. на контролі регіонального відділення знаходиться 22 договори купівлі-продажу.

У лютому 2016р. регіональним відділенням укладено 1 договір купівлі-продажу об’єкту малої приватизації.

          Протягом 3-х місяців2016 року порушень виконання умов договорів купівлі-продажу не виявлено.

За умовами 6 договорів купівлі-продажу передбачено зберігання 392 робочих місць та створення нових 154 робочих місць. Результати здійснених перевірок показали, що фактично збережено 392 робочих місця та створено 102 нових робочих місця.

● За три місяці 2016 року регіональним відділенням виконані  наступні роботи з оцінки майна та рецензування звітів про оцінку майна.

         Прорецензовано 78 звітів з незалежної оцінки майна щодо визначення ринкової вартості орендованого державного майна (укладання та пролонгація договорів оренди).

Проведено 4 засідання конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності, з яких: 2 конкурсу з метою оцінки 8 об’єктів приватизації (по 7 об’єктам конкурс не відбувся, у зв’язку із відсутністю претендентів)  та 2 конкурсу з метою оцінки 29 об’єктів оренди, з них: 29 об’єктів для укладання договорів оренди ( по 4 об’єктам конкурс не відбувся, у зв’язку із відсутністю претендентів) та 3 об’єкта для пролонгації договорів оренди. По результатах проведення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності визначалися переможці, з якими, у встановленому порядку, укладені договори на здійснення незалежної оцінки майна в спосіб, передбачений чинним законодавством України.

●  Станом на .1.04.2016 року юридичною службою регіонального відділення здійснювався захист державних інтересів у судових органах по 133 судовій справі,  зокрема:

         -    справи про банкрутство -17;

-         за позовними заявами, поданим регіональним відділенням – 5;

-         за позовними заявам, поданим до регіонального відділення – 21;

-         за участю прокуратури – 13;

-         справи, по яких регіональне відділення виступає як третя особа – 28;

-         справи, по яких регіональне відділення представляє інтереси Фонду державного майна України та його структурних підрозділів по довіреностям - 49.

● За І квартал 2016 року до регіонального відділення надійшло 2078документів, з яких 17запитів на інформацію, 15 звернень громадян, 234 документів вищих органів влади та 1786 листів від підприємств та організацій. Всі документи розглянуті та опрацьовані, відповіді (у разі їх потреби) надані своєчасно згідно до вимог чинного законодавства.