A A A K K K

2 квартал 2018

Станом на 01.07.2018 регіональним відділенням реалізовано понад 5362 управлінське рішення, з яких 570 управлінське рішення по наявному державному майну (передача в оренду, передача на безоплатне зберігання тощо), стосовно об’єктів державної власності, які залишилися на балансі приватизованих підприємств, що становить понад 86% загальної кількості даних об’єктів. По решті 843 об’єктам державної власності, які залишилися на балансі приватизованих підприємств продовжується робота щодо реалізації управлінських рішень.

За І півріччя  2018 року регіональним відділенням реалізовано  19 управлінських рішень.

За ІІ квартал 2018 року реалізовано 15 управлінських рішень, з них 2 –списання державного майна, 1 –договір зберігання, 12 інші управлінські рішення (приватизація мешканцями державного житлового фонду). 

Станом на 01.07.2018 року проведено вибіркові перевірки контролю за збереженням та належним використанням щодо 119 об'єктів, які перебувають на балансах підприємств у т.ч.  ліквідованих.

Виявлено факти порушення господарськими товариствами вимог щодо неналежного утримання, зберігання та використання 66 об’єктів  державного майна.

За фактами виявлених порушень регіональним відділенням були направленні звернення до правоохоронних органів – по 3 об’єктам, до керівництва господарських товариств – по 2 об’єктам,інші звернення – по 57 об'єктам.