A A A K K K

Як повідомити про корупційні правопорушення з боку працівників Регіонального відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях

 Відповідно до вимог Закону України "Про запобігання корупції" в Регіональному відділенні ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях запроваджено механізм повідомлення сектору з питань запобігання та виявлення корупці про здійснення працівниками Регіонального відділення корупційних правопорушень наступними засобами:

- за телефоном: (048) 728 72 62

- електронною поштою: odesa@spfu.gov.ua, serhii.nazarenko@spfu.gov.ua або svnazarenko240163@gmail.com

- у письмовому вигляді на адресу начальника Регіонального відділення або усно на особистому прийомі керівництва РВ ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях

- на зазначеному  веб-сайті

Зв’язок та розгляд повідомлень про корупцію в Регіональному відділенні здійснюється безпосередньо головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції.

Інформація у повідомленні має містити одну або декілька з таких ознак:

Факти про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) державними службовцями в Регіональному відділенні, зокрема:

порушення обмежень щодо отримання подарунка, передбачені статтею 23 Закону;

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

порушення встановлених Законом обмежень щодо одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

порушення вимог щодо обмеження спільної роботи близьких осіб, передбачені статтею 27 Закону;

порушення вимог стосовно обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбачені статтею 25 Закону;

недотримання актів законодавства з питань етичної поведінки;

порушення вимог фінансового контролю, передбаченого статтями 45-46, 48-52 Закону;

порушення, пов’язані з організацією роботи із запобігання і виявлення корупції;

порушення вимог проведення спеціальної перевірки, передбаченої статтею 56 Закону;

УВАГА! Письмові повідомлення підлягають розгляду за наявності таких реквізитів:

прізвища, ім’я, по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її посада в Регіональному відділенні;

тексту повідомлення, що містить інформацію про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону, яка може бути перевірена;

прізвища, ім’я, по батькові, адреси та підпису особи, яка надіслала повідомлення (автор повідомлення).

Звертаємо увагущо повідомлення, які надходять через захищену електронну пошту в Регіональне відділеннянаправляються з підписом у сканованому вигляді.

Режим роботи спеціальної телефонної лінії:

понеділок – четвер: з 8 год до 17 год.,

п’ятниця: з 8 год. до 15 год. 45 х.

 

з щоденною перервою з 12 год. до 13 год.