A A A K K K

Нормативна база

Закон „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів” № 1255-18 від 13.05.2014

Закон „Про внесення змін до Закону України „Про акціонерні товариства” № 272-УІІІ від 19.03.2015

Закон „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів” № 289-УІІІ від 07.04.2015

Закон України "Про акціонерні товариства"

Закон України „Про цінні папери і фондову біржу”

Закон України "Про депозитарну систему України"

Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"

Закон України  "Про управління об'єктами державної власності"

Постанова КМУ № 155 від 11.02.2004 „Про затвердження Основних концептуальних підходів до підвищення ефективності управління корпоративними правами держави”

Постанова КМУ № 419 від 28.02.2000  „Про затвердження Порядку подання фінансової звітності”

Постанова КМУ № 702 від 12.05.2007 „Про затвердження Порядку формування та реалізації дивідендної політики держави”

Постанова КМУ № 791 від 15.05.2000 „Про управління корпоративними правами держави”

Постанова КМУ № 832 від 19.06.2007 „Про затвердження Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності та критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності”

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 2015

„Про затвердження Порядку затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки”         

„Положення про порядок  укладання або переукладання контракту  з керівником виконавчого органу відкритого  акціонерного товариства, холдингової компанії та державної акціонерної компанії і Типової  форми контракту з керівником виконавчого органу відкритого акціонерного товариства”, затвердженого наказом ФДМУ від 05.04.2004  № 662;        

„Про затвердження Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об’єктами державної власності та критеріїв визначення ефективності управління об’єктами державної  власності”, затвердженого Міністерством економічного розвитку і торгівлі України № 253 від 15.03.2013