A A A K K K

2 квартал 2017

Станом на 01.07.2017 регіональним відділенням реалізовано понад 5351 управлінське рішення, з яких 561 управлінське рішення по наявному державному майну (передача в оренду, передача на безоплатне зберігання тощо), стосовно об’єктів державної власності, які залишилися на балансі приватизованих підприємств, що становить понад 86% загальної кількості даних об’єктів.  По решті 896 об’єктам державної власності, які залишилися на балансі приватизованих підприємств продовжується робота щодо реалізації управлінських рішень.

За ІІ квартал 2017 року регіональним відділенням реалізовано 16 управлінських рішень, а саме:

- приватизовано – 1 об'єкт;

- передано в оренду - 1 об'єкт;

- передано до комунальної власності – 11 об’єктів;

- укладено договір безоплатного зберігання – 3 об’єкта.

             Крім того, до ІППС „Етап-майно” була внесена інформація щодо реалізації 3-х управлінських рішень стосовно державного майна, яке у процесі приватизації не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, але залишилось на їх балансі, по яким управлінські рішення прийняті до 01.07.2017, а саме:

           -  передано до комунальної власності – 2 об'єкта;

          -  інше  4 об’єкта.

За ІІ квартал 2017 року проведено вибіркові перевірки контролю за збереженням та належним використанням щодо 190 об'єктів, які перебувають на балансах підприємств у т.ч.  ліквідованих.

        Виявлено факти порушення господарськими товариствами вимог щодо неналежного утримання, зберігання та використання 151 об’єктів  державного майна. 

За фактами виявлених порушень регіональним відділенням були направленні звернення до правоохоронних органів – по 3 об’єктам, до керівництва господарських товариств –по 3 об’єктам,інші звернення – по 145 об'єктам