A A A K K K

Проект Закону України "Про внесення змін до ЗУ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» і ЗУ «Про Фонд державного майна України» щодо питань оціночної діяльності " (доопрацьований)

Проект Закону України

Порівняльна таблиця

Пояснувальна записка

Аналіз регуляторного впливу