A A A K K K

Про затвердження уточненого плану розміщення акцій публічного акціонерного товариства «Харківгаз» (код за ЄДРПОУ 03359500)

№ 3724 від 28 жовтня 2012 р.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.10.2012                               Київ                                    №  3724

 

 

Про затвердження уточненого
плану розміщення акцій 
публічного акціонерного
товариства «Харківгаз»
(код за ЄДРПОУ 03359500)

 

На виконання частини третьої статті 7 Закону України «Про приватизацію державного майна», з метою реалізації Помісячного пооб’єктного плану-графіка виставлення на продаж у 2012 році пакетів акцій газорозподільних та газопостачальних товариств, затвердженого наказом ФДМУ від 27.01.2012    № 145, із змінами до нього, внесеними наказом ФДМУ від 25.10.2012 № 3718,

 

 НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити уточнений план розміщення акцій публічного акціонерного товариства «Харківгаз» згідно з додатком.

  2. Управлінню з питань оціночної діяльності забезпечити проведення оцінки пакета акцій публічного акціонерного товариства «Харківгаз», який підлягає продажу на фондових біржах.

  3. Управлінню біржової діяльності та проведення аукціонів забезпечити організацію продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства «Харківгаз» згідно з уточненим планом розміщення акцій.

  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління планування та пільгового продажу.

 

  Перший заступник Голови Фонду                                                   Є. Іванов