A A A K K K

Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон» (код за ЄДРПОУ 14309913)

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

           НАКАЗ

           30.12.2015                              Київ                                    №       2038         

 

Про забезпечення продажу  акцій
публічного акціонерного товариства
«Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон»
(код за ЄДРПОУ  14309913)

 

На виконання частини третьої статті 7 Закону України «Про приватизацію державного майна», постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня
2015 р. № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 – 2016 роках» (із змінами), з урахуванням вимог Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р.
№ 1891 (в редакції постанови  Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1033) (далі – Методика),

 

НАКАЗУЮ:

 

1.                 Затвердити зміни (уточнення) до плану розміщення акцій публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон» згідно з додатком.

2.                 Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Одеській області відповідно до пункту 9 Методики:

2.1.Надати до Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності інформацію, передбачену Положенням про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 29 серпня 2011 р. № 1270, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 р. за № 1096/19834, для оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності не пізніше ніж за місяць до дати оцінки;

2.2. Забезпечити проведення відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 2 вересня 2014 р. № 879, суцільної інвентаризації майна публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон» станом на 31 січня 2016 року;

2.3. Забезпечити відображення акціонерним товариством у бухгалтерському обліку результатів інвентаризації і складення за результатами інвентаризації на підставі затвердженого протоколу інвентаризаційної комісії балансу на дату інвентаризації, що співпадає з датою оцінки;

2.4. Забезпечити проведення аудиту з метою підтвердження правильності складення фінансової звітності за останній рік до дати оцінки, а також балансу, складеного на дату оцінки;

2.5. Забезпечити надання акціонерним товариством суб'єкту оціночної діяльності документів, складених під час інвентаризації майна, аудиту, у тому числі балансу на дату оцінки та інших документів, необхідних для оцінки пакета акцій, визначених суб'єктом оціночної діяльності, не пізніше 25 календарних днів після дати оцінки.

3.                 Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити проведення незалежної оцінки пакета акцій публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон», що підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до додатка до цього наказу, у строк, встановлений пунктом 96 Методики. Встановити дату оцінки зазначеного пакета акцій – 31 січня 2016 року.

4.                 Управлінню з питань біржової діяльності та конкурсного продажу забезпечити продаж державного пакета акцій у розмірі 50 % плюс 1 акція статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон» за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону у терміни, встановлені додатком до цього наказу.

5.                 Управлінню з питань біржової діяльності та конкурсного продажу після затвердження підсумків конкурсу у 3-денний строк з моменту підписання акта приймання-передавання пакета акцій надати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Одеській області оригінал акта приймання-передавання пакета акцій публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон» та нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу.

6.                 Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Одеській області у тижневий строк після отримання оригіналу акта приймання-передавання пакета акцій публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об’єднання«Оріон» забезпечити підготовку розпорядження про виконання облікової операції щодо списання пакета акцій на рахунок у цінних паперах покупця.

7.                 Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

Голова Фонду                                                                               І. Білоус