A A A K K K

Наказ ФДМУ "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 30 грудня 2015 р. № 2045 «Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства «Дніпродзержинська теплоелектроцентраль» (код за ЄДРПОУ 00130820)»

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

          НАКАЗ

     04.03.2016                                    Київ                                    №      472    

 

 

Про внесення змін до наказу
Фонду державного майна України
від 30 грудня 2015 р. № 2045
«Про забезпечення продажу акцій
публічного акціонерного товариства
«Дніпродзержинська
теплоелектроцентраль»
(код за ЄДРПОУ 00130820)»

 

 

З метою забезпечення продажу державного пакета акцій публічного акціонерного товариства «Дніпродзержинська теплоелектроцентраль», враховуючи вимоги підпункту 2 пункту 9Методики оцінки майна,затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р.
№ 1891, викладеної у новій редакції згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада  2015 р. № 1033, та службову записку Департаменту договірного менеджменту, міждержавних майнових та корпоративних відносин від 26 лютого 2016 р. № 11-22,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. У підпункті 2.5 наказу Фонду державного майна України
від 30 грудня 2015 р. № 2045 «Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства «Дніпродзержинська теплоелектроцентраль» (код за ЄДРПОУ 00130820)» цифри «25» замінити цифрами «33».

 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

 

Голова Фонду                                                                                  І. Білоус