A A A K K K

Про внесення змін до Переліку об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2014 році, та помісячних графіків підготовки об’єктів груп В, Г до продажу в 2014 році

№ 1875 від 27 червня 2014 р.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.06.2014                                              Київ                                №  1875

 

Про внесення змін до Переліку об’єктів

груп В, Г, які підлягають підготовці

до продажу в 2014 році, та помісячних

графіків підготовки об’єктів груп В, Г

до продажу в 2014 році

 

На виконання підпункту 3.3 пункту 3 наказу Фонду державного майна України  від 20.01.2014 № 150 та абзацу 3 пункту 3 наказу Фонду державного майна України від 24.03.2014 № 846, враховуючи лист Міністерства інфраструктури України від 10.06.2014 № 6091/16/10-14, лист Регіонального відділення Фонду по Донецькій області від 08.02.2014 № 01-07-01587 та службову записку Управління планування та пільгового продажу від    24.06.2014  № 19-2- 498,

 

            НАКАЗУЮ:

           1. Внести зміни у додаток 2 «Перелік об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2014 році регіональними відділеннями Фонду державного майна України» до наказу Фонду державного майна України від 20.01.2014 № 150:

  1.1. Виключити  таку позицію:

 

Група В

Регіональне відділення по м. Києву

Міністерство інфраструктури України

33404067 Державне підприємство «Адміністрація річкових портів»

 

   1.2.У позиції:

 

Група В

Регіональне відділення по Донецькій області

Міністерство аграрної політики та продовольства України

 Замінити слова «Донецьке обласне державне підприємство по племінній справі у тваринництві» на слова «Державне підприємство «Донецьке обласне підприємство по племінній справі в тваринництві».

2. Внести зміни у додаток 2 до наказу Фонду державного майна України від 24.03.2014 № 846, виключивши з помісячних графіків підготовки об’єктів груп В, Г до продажу в 2014 році регіональними відділеннями Фонду державного майна України таку позицію:

 

 

ГруденьРегіональне відділення по м. Києву

Міністерство інфраструктури України

33404067 Державне підприємство «Адміністрація річкових портів» 

3. Управлінню планування та пільгового продажу забезпечити передачу цього наказу для опублікування у виданнях державних органів приватизації.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

 

 

          В. о. Голови Фонду                                                   Д. Парфененко