A A A K K K

Структурні підрозділи

Керівники структурних підрозділів апарату Фонду державного майна України

Підрозділ

Посада

Керівник

Контакти

1 Департамент управління активами в.о. директора Департаменту Біжко Катерина Євгенівна т. 200-30-42
k.bizhko@spfu.gov.ua
2 Управління корпоративного розвитку заступник начальника Управління-начальник відділу Ворфоломеєва Тетяна Анатоліївна   т. 200-36-97
t.vjrfolomeieva@spfu.gov.ua
3 Управління політики державної власності заступник начальника Управління-начальник відділу Біжко Катерина Євгенівна

т. 200-30-42
k.bizhko@spfu.gov.ua

4 Департамент підготовки суб'єктів господарювання до приватизації заступник директора Департаменту  Данилішин Владислав Володимирович т. 200-34-66
danylishyn@spfu.gov.ua
5 Управління супроводження приватизації ДП заступник директора Департаменту-начальник Управління Богачов Сергій Валерійович

т. 200-36-63
serhii.bogachov@spfu.gov.ua

6

Управління супроводження приватизації ГП

заступник начальника Управління-начальник відділу

Єсипенко Людмила Миколаївна

т. 200-31-24
l.yesypenko@spfu.gov.ua

7 Департамент управління приватизацією В. о. директора Департаменту  Шумило Вероніка Віталіївна т. 200-36-45
veronika.shumylo@spfu.gov.ua
8 Управління супроводження процесів приватизації начальник Управління Дудник Наталія Дмитрівна т. 200-35-88
nataliia.dudnyk@spfu.gov.ua
9 Управління малої приватизації та передачі функцій управління начальник Управління Шумило Вероніка Віталіївна т. 200-36-45
veronika.shumylo@spfu.gov.ua

10

Управління великої приватизації та передачі функцій управління начальник Управління Мельник Ксенія Юріївна

т. 200-35-53
kseniia.melnyk@spfu.gov.ua

11

Департамент фінансів

директор Департаменту Сисоєва Тетяна Петрівна т. 200-36-20
tetiana.sysoieva
@spfu.gov.ua
12 Управління консолідованої звітності та контролю заступник директора Департаменту-начальник Управління Гусєва Світлана Вікторівна т. 200-32-85
guseva@spfu.gov.ua
13 Управління фінансового планування та аналізу фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання заступник директора Департаменту-начальник Управління Резніченко Алла Володимирівна т. 200-34-48
rez@spfu.gov.ua
14 Департамент банкрутства та припинення за рішенням власника  директор Департаменту Жаріков Віталій Валерійович т. 200-36-26
vitalii.zharikov@spfu.gov.ua
15 Управління банкрутства заступник директора Департаменту-начальник управління Марченко Вікторія Миколаївна т. 200-30-98       v.marchenko@spfu.gov.ua
16 Управління припинення заступник директора Департаменту-начальник управління Євич Олександр Павлович т. 200-36-26       
alex@spfu.gov.ua
17 Департамент оренди та розпорядження державним майном  директор Департаменту Шрамко Андрій Володимирович т. 200-34-77
andrii.shramko@spfu.gov.ua
18 Управління з питань розпорядження державним майном заступник директора Департаменту-начальник Управління Мельник Андрій Вікторович т. 200-33-73
a.melnyk@spfu.gov.ua
19 Управління методології орендних відносин начальник Управління Задирайко Назарій Валерійович т. 200-35-13
nazariyz@spfu.gov.ua
20 Управління адміністрування та контролю орендних відносин заступник директора Департаменту - начальник Управління Дузь Сергій Миколайович т. 200-35-83
serhii.duz@spfu.gov.ua
21 Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності директор Департаменту Булгакова Світлана Алімівна

т. 200-34-04
bulgakova@spfu.gov.ua

22 Управління оцінки майна заступник директора Департаменту - начальник Управління Любименко Тетяна Володимирівна

т. 200-32-95
t.lyubymenko@spfu.gov.ua

23 Управління адміністрування і підтримки користувачів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи (АІТС) начальник Управління Смольнікова Світлана Михайлівна т. 200-35-20
s.smolnikova@spfu.gov.ua

24

Управління роботи з оцінювачами та суб'єктами оціночної діяльності

заступник начальника Управління - начальник відділу

Кузьменко Марина Петрівна

т. 200-36-36
kyzmenko@spfu.gov.ua

25

Департамент супроводження санкційного майна та майна на тимчасово окупованих територіях

директор Департаменту Несин Ірина Миколаївна т. 200-36-19
iryna.nesyn@spfu.gov.ua
26

Юридичний Департамент 

заступник  директора Департаменту 

Шевчук Олеся Михайлівна

т. 200-32-41            olesia.shevchuk@spfu.gov.ua

27 Управління правового забезпечення заступник директора Департаменту-начальник Управління Боцвинюк Мар'яна Дмитрівна
m.botsvyniuk@spfu.gov.ua
28 Управління представництва інтересів Фонду заступник директора департаменту - начальник Управління Вакуляк Юлія Анатоліївна

т. 200-32-41
yuliia.vakuliak@spfu.gov.ua

29

 Департамент цифрового розвитку та ІТ

заступник директора Департаменту - начальник Управління

Гнідковська Світлана Петрівна 

т. 200-31-78
s.hnidkovska@spfu.gov.ua

30 Управління інформаційних технологій  заступник директора Департаменту - начальник Управління Гнідковська Світлана Петрівна 

т. 200-31-78
s.hnidkovska@spfu.gov.ua

 

31

 Управління реалізації проєктів цифрової трансформації

В. о. заступника начальника управління-начальника відділу

Шостак Олександра В'ячеславівна т. 200-30-02
o.shostak@spfu.gov.ua
32 Департамент ведення реєстрів та послуг директор Департаменту Мудра Вероніка Олександрівна т. 200-34-36
veronika.mudra@spfu.gov.ua
33 Департамент внутрішнього аудиту  директор Департаменту Юсупжанова Юлія Ренатівна т. 200-33-48
yu.yusupzhanova@spfu.gov.ua
34 Департамент економічної безпеки та ризик-менеджменту директор Департаменту  Лапіка Антон Олександрович т. 200-30-86
a.lapika@spfu.gov.ua

35

Департамент забезпечення роботи Фонду

директор Департаменту Дзюба Наталія Василівна т. 200-34-11
n.dziuba@spfu.gov.ua
36 Управління організаційного забезпечення роботи Фонду заступник директора Департаменту - начальник Управління Сакали
Ірина Єгорівна
       i.sakaly@spfu.gov.ua            

37

Управління аналітики

заступник директора Департаменту - начальник Управління Салінська Лариса Василівна                  т. 200-34-02                    larysa.salinska@spfu.gov.ua
38 Департамент регіональної мережіі директор Департаменту Кісера Андрій Богданович

                 т. 200-36-50                   andrii.kisera@spfu.gov.ua

39

Департамент фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку

директор Департаменту - головний бухгалтер

Гладун Оксана Василівна

                 т. 200-30-88                   o_gladun@spfu.gov.ua

40

Департамент управління персоналом


директор Департаменту

 

 Мельник Вікторія Василівна

т. 200-34-83
viktoriia.melnyk@spfu.gov.ua

41 Департамент комунікацій директор Департаменту Поліщук Олександр Петрович т. 200-35-39
a.polishchuk@spfu.gov.ua
42 Відділ супроводження вебсайтів Фонду заступник директора Департаменту-начальник відділу Равчак Максим Іванович т. 200-36-03
maksym.ravchak@spfu.gov.ua
43 Департамент адміністративно-господарської роботи директор Департаменту Нікітенко Леся Михайлівна

 т. 200-33-75
lesia.nikitenko@spfu.gov.ua

44 Управління підприємств агропромислового комплексу заступник начальника Управління-начальник відділу  Щербань Тетяна Дмитрівна т. 200-30-03
t.shcherban@spfu.gov.ua
45 Управління євроінтеграції та міжнародного співробітництва  начальник Управління Мизіна Олеся Олександрівна

т. 200-31-62
olesia.myzina@spfu.gov.ua

46

Управління запобігання та виявлення корупції

начальник Управління

Костенко В'ячеслав Миколайович

т. 200-31-25
v.kostenko@spfu.gov.ua

47 Управління документального забезпечення та контролю начальник Управління Призь Валентина Петрівна т. 200-30-40
valentyna.pryz@spfu.gov.ua
48 Режимно-секретний сектор завідувач сектору Курач Ліна Олександрівна т. 200-30-44
lina.kurach@spfu.gov.ua