A A A K K K

Структурні підрозділи

Керівники структурних підрозділів апарату Фонду державного майна України

Підрозділ

Посада

Керівник

Контакти

1

Департамент приватизації 

директор Департаменту

Данилішин Владислав Володимирович

т. 200-34-66
danylishyn
@spfu.gov.ua

2 Управління аналізу державного майна для включення до переліку  начальник Управління  Зайцев Олександр Сергійович т. 200-35-00
o.zaitsev
@spfu.gov.ua

3

Управління прийому та перетворення державних підприємств начальник Управління Мельник Ксенія Юріївна

т. 200-35-53
kseniia.melnyk@spfu.gov.ua

4

Управління малої приватизації

начальник Управління

Баранюк Євгенія Костянтинівна

т. 200-33-69
baranyuk@spfu.gov.ua

5 Управління великої приватизації заступник начальника Управління - начальник відділу Переверзєва Майя Валеріївна т. 200-33-25
m.pereverzieva@spfu.gov.ua
6 Управління супроводження продажів начальник Управління Дишловий Віталій  Ігорович

7

Департамент корпоративних прав держави

 директор Департаменту

Дмитришин Дмитро Андрійович

  т. 200-33-66
d.dmytryshyn@spfu.gov.ua

8

Управління корпоративними правами підприємств енергетичної галузі

заступник директора Департаменту - начальник Управління

Сагіров Марлен Мустафайович

т. 200-36-44
marlen.sahirov@spfu.gov.ua

9

Управління корпоративними правами промислових підприємств

заступник начальника Управління - начальник відділу

Кириченко Віктор Миколайович

т. 200-32-88
v.kyrychenko@spfu.gov.ua

 

10 Відділ ведення реєстрів корпоративних прав держави начальник відділу Бондар Сергій Васильович т. 200-31-10
s.bondar@spfu.gov.ua

11

Департамент управління державними підприємствами

директор Департаменту 

Данілкович Олександр Васильович

т. 200-31-89
o.danilkovych@spfu.gov.ua

12 Управління  переробної та добувної галузі заступник директора Департаменту - начальник Управління Галата Дмитро Володимирович т. 200-30-24
d.halata@spfu.gov.ua 
13 Управління галузевих державних підприємств заступник директора Департаменту - начальник Управління Єфремова Алла Юріївна т. 200-33-26
all.yefremova@spfu.gov.ua

14

Департамент моніторингу та оцінки ефективності діяльності суб'єктів господарювання

директор Департаменту

Сердюк Віктор Миколайович

т. 200-32-92
v.serdiuk@spfu.gov.ua

15 Департамент фінансів директор Департаменту Сисоєва Тетяна Петрівна т. 200-34-13
tetiana.sysoieva
@spfu.gov.ua


 
16 Департамент відновлення платоспроможності та припинення діяльності підприємств  директор Департаменту Жаріков Віталій Валерійович т. 200-36-26
vitalii.zharikov@spfu.gov.ua
17 Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності директор Департаменту Булгакова Світлана Алімівна

т. 200-34-04
bulgakova@spfu.gov.ua

18 Управління оцінки майна заступник директора Департаменту - начальник Управління Любименко Тетяна Володимирівна

т. 200-32-95
t.lyubymenko@spfu.gov.ua

19 Управління адміністрування і підтримки користувачів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи (АІТС) начальник Управління Смольнікова Світлана Михайлівна т. 200-35-20
s.smolnikova@spfu.gov.ua

20

Управління роботи з оцінювачами та суб'єктами оціночної діяльності

заступник начальника Управління - начальник відділу

Кузьменко Марина Петрівна

т. 200-36-36
kyzmenko@spfu.gov.ua

21

Департамент оренди та розпорядження державним майном

 директор Департаменту

Шрамко Андрій Володимирович

т. 200-34-77
andrii.shramko@spfu.gov.ua

22

Управління з питань розпорядження державним майном

заступник директора Департаменту-начальник Управління

Мельник Андрій Вікторович

т. 200-33-73
a.melnyk@spfu.gov.ua

 
23 Управління методології орендних відносин начальник Управління Задирайко Назарій Валерійович т. 200-35-13
nazariyz@spfu.gov.ua
24 Управління адміністрування та контролю орендних відносин заступник директора Департаменту - начальник Управління

Дузь Сергій Миколайович

т. 200-35-83
rent.office@spfu.gov.ua

serhii.duz@spfu.gov.ua

 

25

Юридичний Департамент 

заступник директора Департаменту

Шевчук Олеся Михайлівна

т. 200-35-85
olesia.shevchuk@spfu.gov.ua

26 Управління правового забезпечення заступник начальника Управління-начальник відділу Коваленко Оксана Петрівна т. 200-33-01
ok
sana.kovalenko@spfu.gov.ua
27 Управління представництва інтересів Фонду заступник директора департаменту - начальник Управління Вакуляк Юлія Анатоліївна

т. 200-36-69
yuliia.vakuliak@spfu.gov.ua

28

 Департамент цифрового розвитку та ІТ

директор Департаменту

Мудра Вероніка Олександрівна

т. 200-34-36
veronika.mudra@spfu.gov.ua

29 Управління інформаційних технологій  заступник директора Департаменту - начальник Управління Гнідковська Світлана Петрівна 

т. 200-31-78
s.hnidkovska@spfu.gov.ua

 

30

 Управління ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності

заступник директора Департаменту - начальник Управління

Гречко Тетяна Анатоліївна 

т. 200-31-39
tetiana.grechko@spfu.gov.ua

31 Сектор захисту інформації    

 

32

Департамент комунікацій та маркетингу 

директор Департаменту Голубова Тетяна Анатоліївна

tatyana@spfu.gov.ua

33

Департамент законодавчого забезпечення та аналітики

директор Департаменту

Салінська Лариса Василівна

т. 200-34-02
larysa.salinska@spfu.gov.ua
34 Департамент внутрішнього аудиту  директор Департаменту Юсупжанова Юлія Ренатівна                

т. 200-33-48
yu.yusupzhanova@spfu.gov.ua

35

Департамент координації ризик-менеджменту та внутрішнього контролю

заступник директора Департаменту - начальник відділу

Калінчук Людмила Анатоліївна

т. 200-36-63
liudmyla.kalinchuc@spfu.gov.ua

36 Департамент економічної безпеки

директор Департаменту

Боровіков Геннадій Миколайович

 

т. 200-35-55
borovikov@spfu.gov.ua

 

37

Департамент фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку

директор Департаменту - головний бухгалтер

Гладун Оксана Василівна

38

Департамент управління персоналом


директор Департаменту

 

 Мельник Вікторія Василівна

т. 200-34-83
viktoriia.melnyk@spfu.gov.ua

39

Департамент регіональної мережі

заступник директора Департаменту - начальник відділу Камлик Світлана Олександрівна

 

т. 200-33-31
s.kamlyk@spfu.gov.ua
 

40 Департамент адміністративно-господарської роботи директор Департаменту Нікітенко Леся Михайлівна

 т. 200-33-75
lesia.nikitenko@spfu.gov.ua

41 Департамент супроводження санкційного майна та майна на тимчасово окупованих територіях директор Департаменту Несин Ірина Миколаївна т. 200-36-19
iryna.nesyn@spfu.gov.ua
42 Управління підприємств агропромислового комплексу начальник Управління  Матвіїшина Оксана Євгеніївна 200-36-41
43 Управління євроінтеграції та взаємозв'язків з міжнародними організаціями  начальник Управління Мизіна Олеся Олександрівна

т. 200-31-62
olesia.myzina@spfu.gov.ua

44

Управління запобігання та виявлення корупції

начальник Управління

Костенко В'ячеслав Миколайович

т. 200-32-93
v.kostenko@spfu.gov.ua

45 Управління документального забезпечення та контролю начальник Управління Призь Валентина Петрівна т. 200-30-40
valentyna.pryz@spfu.gov.ua

46

Відділ комплексних проєктів у сфері управління державним майном начальник відділу Фабричева Ольга Володимерівна т. 200-36-64
o.fabrycheva@spfu.gov.ua
47 Режимно-секретний сектор завідувач сектору Курач Ліна Олександрівна т. 200-30-44
lina.kurach@spfu.gov.ua