A A A K K K

Запорізький титано-магнієвий комбінат

Товариство з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (далі – ТОВ «ЗТМК») утворено на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 23 січня 2012 р. № 243 «Деякі питання титанової галузі» та від 03 жовтня 2012 р. № 955 «Деякі питання утворення товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат».

 ТОВ «ЗТМК» (69600, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Теплична, 18 код ЄДРПОУ 38983006, http://ztmc.zp.ua) утворено шляхом внесення до статутного капіталу товариства з боку держави майнового комплексу державного підприємства «Запорізький титано-магнієвий комбінат», що реорганізується шляхом приєднання до ТОВ «ЗТМК», внаслідок чого забезпечується повне правонаступництво ТОВ «ЗТМК» щодо прав та обов'язків державного підприємства.

ТОВ «ЗТМК» має забезпечити проведення за рахунок недержавних інвестицій модернізації підприємства і технічного переоснащення виробництва титану губчастого та, як наслідок, збільшення обсягу виробництва титану, зниження частки енергоносіїв у собівартості продукції, збільшення глибини переробки сировини, підвищення якості титанової продукції та її конкурентоспроможність на світовому ринку.

Відповідно до Положення про здійснення відбору недержавних учасників ТОВ «ЗТМК», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2012 р. № 955, за результатами конкурсу з відбору недержавного учасника ТОВ «ЗТМК» переможцем конкурсу визнано компанію «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» (назва англійською мовою – TOLEXIS TRADING LIMITED), Республіка Кіпр.

Учасниками ТОВ «ЗТМК» є Фонд державного майна України (51% статутного капіталу) та компанія «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» (49% статутного капіталу). Розмір статутного капіталу ТОВ становить 1 468 949 019,80 гривень  

Державну реєстрацію ТОВ «ЗТМК» проведено реєстраційною службою Запорізького міського управління юстиції 19.11.2013.

Установчими зборами ТОВ «ЗТМК» від 14.11.2013 затверджено Стратегічну програму розвитку та технічної модернізації виробництва ТОВ «ЗТМК» (далі – Стратегічна програма), що передбачає інвестиційні зобов’язання компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» на загальну суму 110 млн дол. США щодо забезпечення реалізації інвестиційної програми розвитку та технічної модернізації виробництва ТОВ «ЗТМК». Зазначені інвестиційні зобов’язання компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» також передбачені умовами Договору про заснування товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» від 22.02.2013 № 85 та Додаткової Угоди до Договору про заснування товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» від 18.10.2013.

Стратегічною програмою було передбачено:

будівництво нового виробництва титанового шлаку потужністю 150 000 т/рік з використанням трьох нових руднотермічних печей потужністю 21 МВт кожна - 63,5 млн дол. США;

модернізація сольового хлоратору СХ-1 продуктивністю 170 т/добу (з виконанням АСУ ТП) - 12,0 млн дол. США;

будівництво нової ділянки очищення ректифікації тетрахлориду титану продуктивністю 80 000 т/рік - 16,0 млн дол. США;

створення (ТЕО, П, РД) виробництва титану губчастого продуктивністю 20 000 т/рік і магнію-відновника для виробництва титану губчастого - 9,0 млн дол. США;

модернізація залізничного господарства і автомобільних автошляхів (ТЕО, П, РД) - 9,5 млн дол. США.

Очікуваний ефект від реалізації програми модернізації:

оновлення матеріально-технічної бази;

оновлення транспортної інфраструктури;

збільшення обсягу виробництва шлаку титанового до 150 000 т/рік;

збільшення обсягу виробництва очищеного тетрахлориду титану до 80 000 т/рік;

розробка програми збільшення виробництва титану губчастого до 20 000 т/рік і магнію-відновника для виробництва титану губчастого до 20 000 т/рік.

Компанією «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» відповідно до її інвестиційних зобов‘язань з додержанням встановлених строків перераховано:

- 110 млн доларів США, у т.ч. 90 051 922,91 доларів США до статутного капіталу ТОВ «ЗТМК» та 19 948 077,09 доларів США додаткового вкладу, для фінансового забезпечення виконання стратегічної програми розвитку та технічної модернізації виробництва ТОВ «ЗТМК»;

- 6 822 978,11 грн безповоротної фінансової допомоги для забезпечення повного погашення простроченої заборгованості державного підприємства «Запорізький титано-магнієвий комбінат» з виплати податків та інших обов'язкових платежів, зокрема погашення заборгованості перед Пенсійним фондом із виплати пільгових пенсій.

Внаслідок змін кон’юнктури світового ринку титану, військової агресії з боку Російської Федерації та окупацією частини території України виникла необхідність коригування Стратегічної програми, перегляду напрямів технічної модернізації, номенклатури продукції та контрагентів (машинобудівних підприємств), що розташовані на території Російської Федерації або на тимчасово окупованій території України.

Змінами до Стратегічної програми пропонується передбачити будівництво потужностей ТОВ «ЗТМК» для збільшення обсягів виробництва титану губчастого до 20 000 т/рік, з яких 10 000 т/рік за новими технологіями аерокосмічної якості, замість збільшення виробництва шлаку титанового до 150 000 т/рік.

Постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2015 р. № 83 «Про затвердження переліку об’єктів державної власності що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави» ТОВ «ЗТМК» віднесено до об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2015 р. № 287-р «Про погодження укладання договору доручення на здійснення функцій з управління корпоративними правами держави» 10.04.2015 Фондом державного майна України та державним підприємством «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» було укладено договір доручення на здійснення функцій з управління корпоративними правами держави у розмірі 51% статутного капіталу ТОВ «ЗТМК».