A A A K K K

Нормативна база

Нормативна база

 

1.     Перелік документів, які подаються до Фонду державного майна України ініціаторами створення господарських товариств, у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями, до статутних капіталів яких передається майно, майнові права та інші активи, що є державною власністю, затверджений наказом Фонду державного майна України від 3 березня 2000 р. № 433 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 березня 2000 р. за № 96/4417;

2.     Перелік документів, які подаються до Фонду державного майна України у разі придбання державою пакетів акцій (часток) в інших власників, затверджений наказом Фонду державного майна України  від 11 травня 2012 р. № 648, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 травня 2012 р. за № 846/21158;

3.     Цивільний кодекс України;

4.     Господарський кодекс України;

5.     Декрет Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 р. № 24-92 «Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств»;

6.     Закон України «Про Фонд державного майна України»;

7.     Закон України «Про господарські товариства»;

8.     Закон України «Про акціонерні товариства»;

9.     Закон України «Про управління об‘єктами державної власності»;

10. Закон  України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

11.Закон України «Про режим іноземного інвестування»;

12.Закон України «Про інвестиційну діяльність»;

13.Закон України «Про державно-приватне партнерство»;

14. Постанова Кабінету Міністрів України  від 2 квітня 2008 р. № 313 «Про заходи щодо удосконалення управління об'єктами державної власності»;

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. № 296  «Про затвердження Порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном»;

16. Методичні рекомендації з розроблення бізнес-плану підприємств, затверджені наказом Міністерства економіки України від 6 вересня 2006 р. № 290.