A A A K K K

Про внесення змін до розділу VI «План розміщення акцій» Плану приватизації державного майна орендного підприємства «Шахта імені О.Ф. Засядька» (код за ЄДРПОУ 00174846)

№ 3859 від 21 листопада 2012 р.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.11.2012                                       Київ                                         №3859

 

Про внесення  змін  до  розділу VI
«План  розміщення  акцій»  Плану
приватизації  державного майна
орендного  підприємства
 «Шахта  імені  О.Ф. Засядька»
(код за ЄДРПОУ 00174846)

Керуючись пунктом 2.13 Порядку проведення пільгового продажу акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України від  03 липня 2000 року № 1368 (із змінами і доповненнями), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 липня 2000 року за № 428/4649, та враховуючи звернення в.о. голови Дирекції - Генерального директора ПАТ «Шахта імені О.Ф.Засядька» Филимонова П.Є. від 16.11.2012 № 15/2673,

 

HАКАЗУЮ:

1. Продовжити термін приймання  заяв на пільгове придбання акцій до 16.01.2013.

2. Внести зміни до пункту 4 розділу VI «План  розміщення  акцій»  Плану приватизації державного майна орендного підприємства «Шахта імені О.Ф. Засядька», затвердженого наказом Фонду державного майна України від 29.03.2011 № 444, а саме - встановити такі строки  проведення пільгового продажу акцій:

початок пільгового продажу акцій – 16.11.2011;

закінчення пільгового продажу акцій – 16.02.2013.

3. Голові комісії з продажу акцій ПАТ «Шахта імені О.Ф. Засядька» (свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 18.08.2011 № 412/1/11, яке є правонаступником орендного підприємства «Шахта імені О.Ф. Засядька») Андрущенку О.А. забезпечити проведення пільгового продажу акцій  у строки, встановлені цим наказом.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту планування процесів приватизації та реформування власності.                

 

Голова Фонду                                 О. Рябченко