A A A K K K

Про внесення змін до Переліку об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2012 році з метою подальшого їх продажу та внесення змін до помісячних графіків підготовки об’єктів груп В, Г до продажу в 2012 році

№ 3930 від 3 грудня 2012 р.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.12.2012                                          Київ                                            № 3930

 

Про  внесення змін до Переліку об’єктів груп В, Г,
які підлягають підготовці до продажу в 2012 році
з метою подальшого їх продажу та внесення змін
до помісячних графіків підготовки об’єктів
груп В, Г до продажу в 2012 році

На виконання підпункту 3.3 наказу Фонду державного майна України (далі – ФДМУ) від 27.01.2012 №142, пункту 3 наказу ФДМУ від 10.04.2012 №485, відповідно до звернення Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 07.11.2012 № 01/12-1236 та пропозицій регіональних відділень, наданих на лист Фонду від 19.10.2012 №10-21-15453, враховуючи службову записку Управління планування та пільгового продажу від 29.11.2012 №19-2-126763010-2-436 

 

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Переліку об’єктів групи В, які підлягають підготовці до продажу в 2012 році регіональними відділеннями ФДМУ:

1.1. Доповнивши його позиціями, зазначеними у додатку 1 до цього наказу;

1.2. Виключивши з нього позиції, зазначені у додатку 2 до цього наказу;

2. Внести зміни до помісячних графіків підготовки об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2012 році регіональними відділеннями ФДМУ, виключивши з них позиції, зазначені у додатку 3 до цього наказу.

3. Регіональному відділенню ФДМУ по Донецькій області забезпечити:

3.1. Надання для узагальнення пропозицій щодо термінів завершення підготовки до  продажу  об’єктів  групи В,  визначених  у  підпункті  1.1  пункту 1 цього наказу, до Управління планування та пільгового продажу Департаменту планування процесів приватизації та реформування власності  не  пізніше 10 грудня 2012 року;

3.2. Підготовку визначених у підпункті 1.1 пункту 1 цього наказу об’єктів групи В до продажу, постійний поетапний контроль за станом їх підготовки та своєчасне вжиття заходів з виконання етапів підготовки у встановлені терміни.

4. Управлінню планування та пільгового продажу Департаменту планування процесів приватизації та реформування власності забезпечити передачу для опублікування у виданнях державних органів приватизації переліків підприємств, зазначених у пунктах  1 та 2 цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Фонду.

 

Голова Фонду                                  О. Рябченко

  • Додаток 1
  • Додаток 2
  • Додаток 3