A A A K K K

Про затвердження змін (уточнень) до плану розміщення акцій ПАТ «Волиньобленерго» (код за ЄДРПОУ 00131512)

№ 3886 від 25 листопада 2012 р.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.11.2012                                       Київ                                        №  3886

Про затвердження змін (уточнень)
до плану розміщення акцій 
ПАТ «Волиньобленерго»
(код за ЄДРПОУ 00131512)

На виконання частини третьої статті 7 Закону України «Про приватизацію державного майна», розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. № 566 «Про погодження уточнених планів розміщення акцій енергогенеруючих та енергопостачальних підприємств», із змінами, внесеними  розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 р. № 924-р,  з метою реалізації Помісячного пооб’єктного плану-графіка виставлення на продаж у 2012 році пакетів акцій енергогенеруючих і енергопостачальних підприємств, затвердженого наказом Фонду державного майна України  від 12.01.2012 № 52, із змінами, внесеними наказом Фонду державного майна України від 26.11.2012 № 3884, враховуючи службову записку Управління планування та пільгового продажу від 22.11.2012 № 19-1-1242,

          

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни (уточнення) до плану розміщення акцій ПАТ «Волиньобленерго».

2. Встановити, що датою оцінки пакета акцій у розмірі 75% статутного капіталу ПАТ «Волиньобленерго», який підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, є  30 листопада 2012 року.

3. Управлінню з питань оціночної діяльності забезпечити проведення оцінки пакета акцій ПАТ «Волиньобленерго», який підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону на дату, встановлену п. 2 цього наказу.

4. Управлінню конкурсного продажу забезпечити продаж пакета акцій ПАТ «Волиньобленерго» згідно з планом розміщення акцій (із змінами та уточненнями).

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління планування та пільгового продажу.

 

Голова Фонду                                                                          О. Рябченко

  • Додаток