A A A K K K

Про затвердження Порядку знерухомлення цінних паперів, що належать державі й випущені в документарній формі

№ 1137 від 25 червня 2004 р.

Про затвердження Порядку знерухомлення цінних паперів, що належать державі й випущені в документарній формі

Наказ Фонду державного майна України
від 26 червня 2001 року N 1137

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
2 серпня 2001 р. за N 659/5850

Відповідно до Законів України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в України", "Про приватизацію державного майна" та для забезпечення механізму знерухомлення цінних паперів, що належать державі й випущені в документарній формі, НАКАЗУЮ:

1. Визначити такими, що втратили чинність, накази Фонду державного майна України від 21.04.99 N 729 "Про затвердження Порядку знерухомлення цінних паперів, що належать державі і випущені у документарній формі в процесі приватизації та корпоратизації" та від 01.09.99 N 1659 "Про внесення змін до Порядку знерухомлення цінних паперів, що належать державі і випущені в документарній формі в процесі приватизації та корпоратизації".

2. Затвердити новий Порядок знерухомлення цінних паперів, що належать державі й випущені в документарній формі (додається).

3. Управлінню розвитку фондового ринку Сачівку А. І.:

- забезпечити подання Порядку, зазначеного в п. 2 цього наказу, на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

- після державної реєстрації Порядку в Міністерстві юстиції України забезпечити його опублікування в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду С. Лєдомську.

Голова Фонду О. Бондар

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Фонду державного майна України
від 26 червня 2001 р. N 1137
Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України
2 серпня 2001 р. за N 659/5850

Порядок
знерухомлення цінних паперів, що належать державі й випущені в документарній формі

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в України", "Про приватизацію державного майна" та інших законодавчих і нормативних актів.

1.2. Порядок установлює процедуру знерухомлення цінних паперів, що належать державі й випущені в документарній формі, у процесі їх приватизації.

1.3. Рішення про знерухомлення цінних паперів, що належать державі й випущені в документарній формі, приймається Фондом державного майна України та його регіональними відділеннями (далі - орган приватизації).

1.4. Договір про відкриття рахунку в цінних паперах зі зберігачем укладає орган приватизації як орган, що здійснює повноваження власника державного майна в процесі приватизації.

1.5. Договір про відкриття рахунку в цінних паперах зі зберігачем підписується керівником органу приватизації, а в разі його відсутності - виконуючим обов'язки керівника органу приватизації.

1.6. Орган приватизації забезпечує вжиття заходів безпеки при транспортуванні сертифікатів цінних паперів від органу приватизації до зберігача.

2. Процедура знерухомлення

2.1. Орган приватизації приймає рішення про знерухомлення цінних паперів, що випущені в документарній формі, на підставі планів приватизації (розміщення акцій) відкритих акціонерних товариств, створених шляхом приватизації та корпоратизації, та на підставі графіка продажу акцій, затвердженого наказом Фонду державного майна України (додаток 1).

2.2. Орган приватизації визначає місце зберігання знерухомлених цінних паперів - у зберігача цінних паперів та/або в депозитарії цінних паперів.

2.3. Орган приватизації для відкриття рахунку в цінних паперах у зберігача надає йому такі документи:

анкету рахунку в цінних паперах (додаток 2);

довіреність розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником органу приватизації і засвідчену печаткою цього органу, якщо розпорядник рахунку - особа, що не є керівником органу приватизації;

картку зі зразками підписів осіб та відбитком печатки органу приватизації, затверджену керівником органу приватизації, а в разі його відсутності - виконуючим обов'язки керівника органу приватизації та головним бухгалтером (додаток 3).

2.4. Орган приватизації для проведення знерухомлення цінних паперів надає зберігачу такі документи:

копію наказу органу приватизації про знерухомлення цінних паперів;

сертифікат акцій;

розпорядження про знерухомлення цінних паперів (додаток 4);

акт про приймання-передавання цінних паперів (додаток 5);

передавальне розпорядження.

2.5. Зберігач у п'ятиденний термін після перевірки документів, отриманих від органу приватизації, повинен забезпечити для проведення операції знерухомлення іменних цінних паперів надання реєстроутримувачу документів, визначених Положенням про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.98 N 60 (далі - Положення).

2.6. Реєстроутримувач повинен внести в систему реєстру запис про переміщення цінних паперів з особового рахунку власника - органу приватизації на особовий рахунок номінального утримувача - зберігача та/або депозитарію відповідно до Положення.

2.7. При знерухомленні цінних паперів на ім'я зберігача як номінального утримувача зберігач зараховує на рахунок у цінних паперах, відкритий органу приватизації, іменні цінні папери протягом одного робочого дня від дня отримання від реєстроутримувача свідоцтва про знерухомлення іменних цінних паперів, яке засвідчує, що вказані іменні цінні папери зареєстровані в системі реєстру на ім'я зберігача як номінального утримувача.

При знерухомленні цінних паперів на ім'я депозитарію як номінального утримувача, зберігач зараховує на рахунок у цінних паперах, відкритий органу приватизації, іменні цінні папери протягом одного робочого дня від дня зарахування депозитарієм цінних паперів на рахунок у цінних паперах зберігача в депозитарії.

2.8. Переоформлення прав власності за результатами продажу органом приватизації знерухомлених цінних паперів проводиться відповідно до чинного законодавства.

Начальник Управління розвитку фондового ринку А. Сачівко


ЗавантажитиДодатки