A A A K K K

Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» (код за ЄДРПОУ 23343582)

№ 505 від 14 лютого 2014 р.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.02.2014                            Київ                                    №  505

Про забезпечення продажу  акцій
публічного акціонерного товариства
«Донбасенерго» (код за ЄДРПОУ 23343582)

На виконання частини третьої статті 7 Закону України «Про приватизацію державного майна», постанови Кабінету Міністрів України від 22 січня 2014 р. № 23 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України щодо об’єктів паливно-енергетичного комплексу», враховуючи листи Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 22 жовтня 2013 р. № 01/12-1240 та від 13 грудня 2013 р. № 01/12-1510, з метою реалізації єдиного плану-графіка виставлення на продаж у 2014 році об’єктів груп В, Г, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 28 січня 2014 р. № 387, враховуючи службову записку Управління планування та пільгового продажу від 29 січня 2014 р. № 19-1- 111,

 

НАКАЗУЮ:

  1. Управлінню біржової діяльності та  проведення аукціонів  Департаменту біржової діяльності та інформаційних технологій забезпечити організацію продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» відповідно до додатку 7 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2013 р. № 204-р «Про затвердження планів розміщення акцій підприємств паливно-енергетичного комплексу».
  2. Управлінню з питань оціночної діяльності Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та розпорядження об’єктами державної власності забезпечити проведення оцінки пакета акцій публічного акціонерного товариства «Донбасенерго», що належить до продажу на фондовій біржі.
  3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Заступника Голови Фонду І. Хотея.

 

Голова Фонду                                                  О. Рябченко