A A A K K K

Про затвердження змін (уточнень) до плану розміщення акцій публічного акціонерного товариства «Дніпровський машинобудівний завод» (код за ЄДРПОУ 14313332)

№ 191 від 22 січня 2014 р.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.01.2014                                     Київ                                             №191

Про затвердження змін (уточнень)
до плану розміщення акцій 
публічного акціонерного товариства
«Дніпровський машинобудівний
завод» (код за ЄДРПОУ 14313332)

На виконання частини третьої статті 7 Закону України «Про приватизацію державного майна», розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2013 року № 983-р «Питання приватизації публічного акціонерного товариства «Дніпровський машинобудівний завод», відповідно до Порядку визначення початкової вартості пакетів акцій публічних акціонерних товариств, що підлягають продажу на конкурсах, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 23 січня 2004 року № 105 (із змінами і доповненнями) і зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 31 січня 2004 року за № 135/8734, наказу Фонду державного майна України від 26 жовтня 2010 року № 1565 «Про забезпечення необхідними документами стандартизованої оцінки пакетів акцій (часток, паїв)», та враховуючи службову записку Управління планування та пільгового продажу від 13 січня  2014 року № 19-1-28,

 

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити зміни (уточнення) до плану розміщення акцій публічного акціонерного товариства «Дніпровський машинобудівний завод» згідно з додатком.
  2. Встановити, що датою оцінки пакета акцій у розмірі 25 % плюс 1 акція статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Дніпровський машинобудівний завод», який підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, є  31 січня 2014 року.
  3. Управлінню з питань оціночної діяльності забезпечити проведення оцінки пакета акцій публічного акціонерного товариства «Дніпровський машинобудівний завод», який підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону на дату, встановлену пунктом 2 цього наказу.
  4. Управлінню конкурсного продажу забезпечити продаж пакета акцій публічного акціонерного товариства «Дніпровський машинобудівний завод» згідно з планом розміщення акцій (із змінами та уточненнями).
  5. Управлінню корпоративних прав держави здійснити заходи по отриманню від голови правління публічного акціонерного товариства «Дніпровський машинобудівний завод» визначених документів для проведення стандартизованої оцінки пакета акцій товариства, який підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, та подати їх до Управління оціночної діяльності.
  6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління планування та пільгового продажу.

 

Голова Фонду                                                                     О. Рябченко