A A A K K K

Про затвердження змін (уточнень) до плану розміщення акцій відкритого акціонерного товариства «Азовкабель» (код за ЄДРПОУ 00214511)

№ 987 від 8 липня 2013 р.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.07.2013                              Київ                                      № 987

Про затвердження змін (уточнень)
до плану розміщення акцій 
відкритого  акціонерного
товариства «Азовкабель»
(код за ЄДРПОУ 00214511)

На виконання частини третьої статті 7 Закону України «Про приватизацію державного майна», відповідно до вимог абзацу другого пункту 3 розділу 1 Порядку погодження з Кабінетом Міністрів України умов приватизації окремих об’єктів державної власності та закріплення в державній власності пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1997 р. № 1035, з метою реалізації Помісячного плану-графіка публікацій інформаційних повідомлень про продаж у 2013 році пакетів акцій об’єктів груп В, Г, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 15 березня 2013 р. № 312, та єдиного плану-графіка виставлення на продаж у 2013 році об’єктів груп В, Г, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 12 червня 2013 року № 825,  враховуючи службову записку Управління планування та пільгового продажу від 2 липня 2013 р. № 19-1-657,

          

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити зміни (уточнення) до плану розміщення акцій відкритого акціонерного товариства «Азовкабель» згідно з додатком.
  2. Встановити, що датою оцінки пакета акцій у розмірі 90,803 відсотків статутного капіталу відкритого акціонерного товариства «Азовкабель», який підлягає продажу за конкурсом з  відкритістю  пропонування ціни за принципом аукціону, є  31 липня 2013 року.
  3. Управлінню з питань оціночної діяльності забезпечити проведення оцінки пакета акцій відкритого акціонерного товариства «Азовкабель», який підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону на дату, встановлену пунктом 2 цього наказу.
  4. Управлінню конкурсного продажу забезпечити продаж пакета акцій    відкритого акціонерного товариства «Азовкабель» згідно з планом розміщення акцій (із змінами та уточненнями).
  5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління планування та пільгового продажу.

 

Голова Фонду                                                                          О. Рябченко


dod_987_08072013_1.pdfДодаток