A A A K K K

Про затвердження змін (уточнень) до плану розміщення акцій публічного акціонерного товариства «Іванівський верстатозавод» (код за ЄДРПОУ 00285735)

№ 866 від 19 червня 2013 р.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.06.2013                                   Київ                                      № 866

 

Про затвердження змін (уточнень)
до плану розміщення акцій 
публічного акціонерного товариства
«Іванівський верстатозавод»
(код за ЄДРПОУ 00285735)

На виконання частини третьої статті 7 Закону України «Про приватизацію державного майна», відповідно до вимог абзацу другого пункту 3 розділу 1 Порядку погодження з Кабінетом Міністрів України умов приватизації окремих об’єктів державної власності та закріплення в державній власності пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1997 р. № 1035, з метою реалізації Помісячного плану-графіка публікацій інформаційних повідомлень про продаж у 2013 році пакетів акцій об’єктів груп В, Г, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 15 березня 2013 р. № 312, враховуючи звернення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській області від 30 травня 2013 р. № 01-04-02777 та службову записку Управління планування та пільгового продажу від  10 червня 2013 р. № 19-1-567,

       

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни (уточнення) до плану розміщення акцій публічного акціонерного товариства «Іванівський верстатозавод» згідно з додатком.

2. Начальнику Регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській області забезпечити продаж пакета акцій публічного акціонерного товариства «Іванівський верстатозавод» згідно з планом розміщення акцій (із змінами та уточненнями).

3.Встановити, що датою оцінки пакета акцій у розмірі 99,113 % статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Іванівський верстатозавод», що підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, є  30 червня 2013 року.

4.Контроль за виконанням цього наказу покласти на Начальника Регіонального відділення Фонду державного майна України  по Луганській області.

 

 Голова Фонду                               О. Рябченко