A A A K K K

Про затвердження змін (уточнень) до плану розміщення акцій відкритого акціонерного товариства «Сєвєродонецький приладобудівний завод» (код за ЄДРПОУ 5744350)

№ 867 від 19 червня 2013 р.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.06.2013                                  Київ                                      №867

 

Про затвердження змін (уточнень)
до плану розміщення акцій 
відкритого акціонерного товариства
«Сєвєродонецький
приладобудівний завод»
(код за ЄДРПОУ 5744350)

На виконання частини третьої статті 7 Закону України «Про приватизацію державного майна», відповідно до вимог абзацу другого пункту 3 розділу 1 Порядку погодження з Кабінетом Міністрів України умов приватизації окремих об’єктів державної власності та закріплення в державній власності пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1997 р. № 1035, з метою реалізації Помісячного плану-графіка публікацій інформаційних повідомлень про продаж у 2013 році пакетів акцій об’єктів груп В, Г, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 15 березня 2013 р. № 312, враховуючи звернення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській області від 30 травня 2013 р. № 01-04-02777 та службову записку Управління планування та пільгового продажу від  10 червня 2013 р. № 19-1-566,

       

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни (уточнення) до плану розміщення акцій відкритого акціонерного товариства «Сєвєродонецький приладобудівний завод» згідно з додатком.

2. Начальнику Регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській області забезпечити продаж пакета акцій відкритого акціонерного товариства «Сєвєродонецький приладобудівний завод» згідно з планом розміщення акцій (із змінами та уточненнями).

3. Встановити, що датою оцінки пакета акцій у розмірі 55,778 % статутного капіталу відкритого акціонерного товариства «Сєвєродонецький приладобудівний завод», що підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, є 30 червня 2013 року.

4. Начальнику Регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській області після затвердження підсумків конкурсу у 3-денний строк з моменту підписання акта приймання-передавання пакета акцій надати  Управлінню корпоративних прав держави оригінал акта приймання-передавання пакета акцій  відкритого акціонерного товариства «Сєвєродонецький приладобудівний завод», нотаріально завірену копію договору купівлі-продажу та відомості про наявність обтяження проданого пакета акцій зобов’язаннями.

5. Управлінню корпоративних прав держави у тижневий строк після отримання оригіналу акта приймання-передавання пакета акцій відкритого акціонерного товариства «Сєвєродонецький приладобудівний завод» забезпечити підготовку розпорядження про внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів відкритого акціонерного товариства «Сєвєродонецький приладобудівний завод».

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Начальника Регіонального відділення Фонду державного майна України  по Луганській області.

 

 Голова Фонду                                                            О. Рябченко