A A A K K K

Про пільговий продаж акцій ПАТ «Стебницьке ГХП «Полімінерал»

№ 790 від 7 червня 2013 р.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.06.2013                                Київ                                      №   790

 

Про пільговий продаж акцій
ПАТ «Стебницьке ГХП «Полімінерал»

З метою реалізації пункту 4 розділу VІ Плану приватизації єдиного майнового комплексу Стебницького державного гірничо-хімічного підприємства «Полімінерал», затвердженого наказом Фонду державного майна України від 04 січня 2013 № 22, пункту 6 наказу Фонду державного майна України від 14 січня 2013 № 36 «Про перетворення Стебницького державного гірничо-хімічного підприємства «Полімінерал» у публічне акціонерне товариство Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал» (із змінами), відповідно до вимог частини 5 статті 25 Закону України «Про приватизацію державного майна», керуючись пунктом 2.4 Порядку проведення пільгового продажу акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 03 липня 2000 № 1368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2000 за № 428/4649 (із змінами і доповненнями), та враховуючи службові записки Управління з питань реформування власності від 28 травня 2013 № 21-572 та Управління корпоративних прав держави від 06 червня 2013 № 31-2-564c,                

 

НАКАЗУЮ:

1. Створити комісію з пільгового продажу акцій ПАТ «Стебницьке ГХП «Полімінерал» у складі:

Голова комісії:

Резніченко А.В.

 

- заступник начальника Управління - начальник відділу планування переліків об’єктів груп В, Г на продаж Управління планування та пільгового продажу Департаменту планування процесів приватизації та реформування власності Фонду державного майна України.

Члени комісії:

 

 

Городиська Л.І.

 

Коханець О.Ф.

 

Лесюк Н.З.

 

Савчак Р.І.

 

Стечкевич Т.В.

 

Яковлєв М.І.

 

 

- інженер із звітності та підготовки кадрів ПАТ «Стебницьке ГХП «Полімінерал»;

 

 

- головний бухгалтер ПАТ «Стебницьке ГХП «Полімінерал»;

 

- старший інспектор з кадрів ПАТ «Стебницьке ГХП «Полімінерал»;

 

- старший юрисконсульт ПАТ «Стебницьке ГХП «Полімінерал» ;

 

- начальник бюро організації  трудових і соціально-правових  відносин ПАТ «Стебницьке ГХП «Полімінерал» ;

 

- в.о. Голови правління ПАТ «Стебницьке ГХП «Полімінерал».

2. Провести пільговий продаж акцій ПАТ «Стебницьке ГХП «Полімінерал» згідно з планом розміщення акцій товариства за ціною 0,125 грн за акцію, у тому числі працівникам підприємства та прирівняним до них (у праві набуття власності на акції) особам - сумарною номінальною вартістю 765 грн. кожному.

3. На уповноваженого представника Фонду державного майна України  Резніченко А.В. покласти повноваження відповідно до пункту 2.5 Порядку проведення пільгового продажу акцій  акціонерних товариств.

4. Видати довіреність Резніченко Аллі Володимирівні на право представляти інтереси Фонду державного майна України під час пільгового продажу акцій
ПАТ «Стебницьке ГХП «Полімінерал».

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління планування та пільгового продажу.

 

Заступник Голови Фонду                                                                         І. Миронюк