A A A K K K

Про затвердження змін (уточнень) до плану розміщення акцій ВАТ «Полтавський завод газорозрядних ламп» (код за ЄДРПОУ 05758463)

№ 810 від 12 червня 2013 р.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.06.2013                                 Київ                                      №810

 

Про затвердження змін (уточнень)
до плану розміщення акцій 
ВАТ «Полтавський завод
газорозрядних ламп»
(код за ЄДРПОУ 05758463)

На виконання частини третьої статті 7 Закону України «Про приватизацію державного майна», відповідно до вимог абзацу другого пункту 3 розділу 1 Порядку погодження з Кабінетом Міністрів України умов приватизації окремих об’єктів державної власності та закріплення в державній власності пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1997 р. № 1035, з метою реалізації Помісячного плану-графіка публікацій інформаційних повідомлень про продаж у 2013 році пакетів акцій об’єктів груп В, Г, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 15 березня 2013 року № 312, враховуючи службову записку Управління планування та пільгового продажу від 20.05.2013 № 19-1-491,

 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни (уточнення) до плану розміщення акцій ВАТ «Полтавський завод газорозрядних ламп» згідно з додатком.

2. Встановити, що датою оцінки пакета акцій у розмірі 51,030 % статутного капіталу ВАТ «Полтавський завод газорозрядних ламп», який підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, є 30 червня 2013 року.

3. Управлінню з питань оціночної діяльності забезпечити проведення оцінки пакета акцій ВАТ «Полтавський завод газорозрядних ламп», який підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону на дату, встановлену п.2 цього наказу.

4. Управлінню конкурсного продажу забезпечити продаж пакета акцій ВАТ «Полтавський завод газорозрядних ламп» згідно з планом розміщення акцій (із змінами та уточненнями).

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління планування та пільгового продажу.

 

Голова  Фонду                                               О. Рябченко