A A A K K K

Про забезпечення продажу акцій акціонерної компанії «Харківобленерго» (код за ЄДРПОУ 00131954)

№ 748 від 30 травня 2013 р.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.05.2013                                        Київ                                             № 748

 

Про забезпечення продажу  акцій
акціонерної компанії
«Харківобленерго»
(код за ЄДРПОУ 00131954)

На виконання частини третьої статті 7 Закону України «Про приватизацію державного майна», розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2013 р. № 204-р «Про затвердження планів розміщення акцій підприємств паливно-енергетичного комплексу» та з метою реалізації Плану-графіка публікацій інформаційних повідомлень про продаж у 2013 році енергогенеруючих та енергопостачальних підприємств, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 29 травня 2013 р. № 727, враховуючи службову записку Управління планування та пільгового продажу від 30 травня 2013 р. № 19-1-526/1,

 

НАКАЗУЮ:

  1. Управлінню біржової діяльності та  проведення аукціонів  Департаменту біржової діяльності та інформаційних технологій забезпечити організацію продажу пакета акцій акціонерної компанії «Харківобленерго» відповідно до додатку 3 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2013 р. № 204-р «Про затвердження планів розміщення акцій підприємств паливно-енергетичного комплексу».
  2. Управлінню конкурсного продажу забезпечити продаж пакета акцій  акціонерної компанії «Харківобленерго» відповідно до додатку 3 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2013 р. № 204-р «Про затвердження планів розміщення акцій підприємств паливно-енергетичного комплексу».
  3. Управлінню з питань оціночної діяльності Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та розпорядження об’єктами державної власності забезпечити проведення оцінки пакета акцій акціонерної компанії «Харківобленерго», що належить до продажу на фондовій біржі, та пакета акцій, що належить до продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону.
  4. Встановити, що датою оцінки пакета акцій акціонерної компанії «Харківобленерго», який належить до продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, є  31 травня 2013 року.
  5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління планування та пільгового продажу.

 

 

Голова Фонду                                                         О. Рябченко