A A A K K K

Про внесення змін та доповнень до Переліку об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2013 році з метою подальшого їх продажу

№ 809 від 12 червня 2013 р.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.06.2013                                      Київ                                          № 809

 

Про внесення змін та доповнень до Переліку
об’єктів груп В, Г, які підлягають
підготовці до продажу в 2013 році
з метою подальшого їх продажу

На виконання підпункту 3.3 наказу Фонду державного майна України від 03.01.2013 №19, відповідно до пропозицій, наданих Міністерством енергетики та вугільної промисловості України (лист від 02.04.2013  № 01/12-0390), Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Закарпатській області (лист від 20.02.2013 № 01-15-00544) та Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Дніпропетровській області (лист від 29.03.2013 № 01-04-01735), та відповідно до службової записки Управління планування та пільгового продажу Фонду державного майна України від 11.06.2013 № 19-2-5693010-2-436 

 

НАКАЗУЮ:

1. Доповнити Перелік об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2013 році регіональними відділеннями Фонду державного майна України (додаток 1).

2 Внести зміни до Переліку об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2013 році регіональними відділеннями Фонду державного майна України (додаток 2).

3. Регіональним відділенням Фонду державного майна України забезпечити:

3.1. Надання для узагальнення пропозицій щодо термінів завершення підготовки до продажу об’єктів груп В, Г, визначених у пункті 1 цього наказу, до  Управління  планування  та  пільгового продажу не пізніше 14 червня 2013 року.

3.2. Підготовку визначених у пункті 1 цього наказу об’єктів груп В, Г  до продажу, постійний поетапний контроль за станом їх підготовки та своєчасне вжиття заходів з виконання етапів підготовки у встановлені терміни.

4. Управлінню планування та пільгового продажу забезпечити:

4.1. Передачу для опублікування у виданнях державних органів приватизації переліку підприємств, зазначеного у пунктах 1, 2 цього наказу.

4.2. Підготовку проекту наказу про затвердження помісячних графіків підготовки об’єктів груп В, Г, визначених у  пункті 1  цього наказу, до продажу в 2013 році.

5. Контроль за виконанням  цього  наказу  покласти на Першого заступника Голови Фонду.

 

Голова Фонду                              О. Рябченко


dod_809_12062013_1.pdfДодаток 1

dod_809_12062013_2.pdfДодаток 2