A A A K K K

Про затвердження помісячних графіків підготовки об‘єктів груп В, Г та об‘єктів агропромислового комплексу до продажу в 2012 році

№ 485 від 9 квітня 2012 р.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.04.2012                                 Київ                                    № 485

 

 

Про затвердження помісячних графіків
підготовки  об‘єктів груп В, Г та об‘єктів
агропромислового комплексу
до продажу в 2012 році

На виконання підпункту 3.2 пункту 3 наказу Фонду державного майна України від 27.01.2012 № 142

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити помісячні графіки підготовки об‘єктів груп В, Г та об‘єктів агропромислового комплексу до продажу в 2012 році (передача документів для прийняття рішення про продаж)  Управлінням з питань реформування власності центрального апарату ФДМУ (додаток 1) та  регіональними відділеннями ФДМУ (додаток 2).

2. Управлінню з питань реформування власності ФДМУ, регіональним відділенням ФДМУ відповідно до п.1 цього наказу забезпечити:

виконання помісячних графіків підготовки об‘єктів груп В, Г та об‘єктів агропромислового комплексу до продажу в 2012 році (передача документів для прийняття рішення про продаж);

подання до 5 числа місяця, наступного за звітним, інформації про стан підготовки об‘єктів груп В, Г та об‘єктів агропромислового комплексу до продажу в 2012 році (пооб‘єктно) до Управління планування та пільгового продажу. У разі затримки завершення підготовки об’єктів до продажу, інформацію надавати з обґрунтуванням причин затримки та необхідність вжиття та вжиті заходи для своєчасного завершення підготовки об’єктів груп В, Г та об’єктів агропромислового комплексу до продажу в 2012 році (m_tkalenko@spfu.gov.ua).

3. Управлінню планування та пільгового продажу  забезпечити:

підготовку та подання щокварталу до 20 числа наступного місяця інформації щодо підготовки об‘єктів груп В,Г до продажу до Управління координації розробки та виконання  програмних документів;

підготовку проектів наказів про внесення змін та доповнень до помісячних графіків.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на  Заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов‘язків.

 

Голова Фонду                                                                О.Рябченко

Додаток 1

Додаток 2