A A A K K K

Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства «Дніпрометробуд» (код за ЄДРПОУ 04880239)

№ 2367 від 2 жовтня 2014 р.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.10.2014                              Київ                                     №2367

Про забезпечення продажу  акцій
публічного акціонерного товариства
«Дніпрометробуд»
(код за ЄДРПОУ  04880239)

На виконання частини третьої статті 7 Закону України «Про приватизацію державного майна», розпоряджень Кабінету Міністрів України від 17 липня 2014 р. № 667-р «Про затвердження переліку об’єктів права державної власності, що підлягають приватизації у 2014 році» та від 3 вересня 2014 р. № 861-р «Деякі питання приватизації», з метою реалізації помісячного пооб’єктного плану-графіка виставлення на продаж об’єктів груп В, Г, Е у серпні-грудні 2014 року, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 15 серпня 2014 р. № 2159, враховуючи службову записку Управління планування та пільгового продажу від 22 вересня 2014 р. №19-1-735,

 

НАКАЗУЮ:

  1. Начальнику Регіонального відділення Фонду державного майна України  по Дніпропетровській області здійснити заходи по отриманню від голови правління публічного акціонерного товариства «Дніпрометробуд» документів, зазначених у Порядку визначення початкової вартості пакетів акцій публічних акціонерних товариств, що підлягають продажу на конкурсах, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 23 січня 2004 р. № 105 (із змінами) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 січня 2004 р. за № 135/8734, для проведення стандартизованої оцінки пакета акцій товариства, який підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, та подати їх до Управління оцінки майна та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України.
  2. Встановити, що датою оцінки пакета акцій публічного акціонерного товариства «Дніпрометробуд», який підлягає продажу за конкурсом з  відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, є 31 жовтня 2014 року.
  3. Управлінню оцінки майна та професійної оціночної діяльності забезпечити проведення оцінки пакета акцій публічного акціонерного товариства «Дніпрометробуд», що підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до додатку 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2014 р. № 861-р «Деякі питання приватизації».
  4. Начальнику Регіонального відділення Фонду державного майна України  по Дніпропетровській області забезпечити організацію продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства «Дніпрометробуд» на фондовій біржі відповідно до додатку 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2014 р. № 861-р «Деякі питання приватизації».
  5. Управлінню конкурсного продажу забезпечити продаж пакета акцій  публічного акціонерного товариства «Дніпрометробуд» за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до додатку 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2014 р. № 861-р «Деякі питання приватизації».
  6. Управлінню конкурсного продажу після затвердження підсумків конкурсу, у 3-денний строк з моменту підписання акта приймання-передавання пакета акцій, надати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській області оригінал акта приймання-передавання пакета акцій публічного акціонерного товариства «Дніпрометробуд» та нотаріально завірений договір купівлі-продажу.
  7. Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській області, у тижневий строк після отримання оригіналу акта приймання-передавання пакета акцій публічного акціонерного товариства «Дніпрометробуд», забезпечити підготовку розпорядження про виконання облікової операції щодо списання пакета акцій на рахунок у цінних паперах покупця.
  8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

 

В. о. Голови Фонду                                                                          Д. Парфененко