A A A K K K

Про затвердження помісячних графіків підготовки об‘єктів груп В, Г до продажу в 2013 році

№ 253 від 27 лютого 2013 р.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

    НАКАЗ

         28.02.2013                                      Київ                                 №  253

 
Про затвердження помісячних графіків
  підготовки  об‘єктів груп В, Г
  до продажу в 2013 році

На  виконання  підпункту  3.2 пункту 3 наказу Фонду державного майна України    від   03.01.2013  № 19   та   відповідно  до  службової  записки  від 15.02.2013  № 19-2-152

НАКАЗУЮ:  

1.  Затвердити помісячні графіки підготовки об‘єктів груп В, Г  до продажу в 2013 році (передача документів для прийняття рішення про продаж)  Управлінням з питань реформування власності центрального апарату Фонду державного майна України (додаток 1) та  регіональними відділеннями Фонду державного майна України  (додаток 2).

2. Управлінню з питань реформування власності Департаменту планування процесів приватизації та реформування власності Фонду державного майна України, регіональним відділенням Фонду державного майна України   відповідно до п.1 цього наказу забезпечити:

виконання помісячних графіків підготовки об‘єктів груп В, Г  до продажу в 2013 році (передача документів для прийняття рішення про продаж);

подання до 5 числа місяця, наступного за звітним, інформації про стан підготовки об‘єктів груп В, Г до продажу в 2013 році (пооб‘єктно) до Управління планування та пільгового продажу Департаменту планування процесів приватизації та реформування власності Фонду державного майна України. У разі затримки завершення підготовки об’єктів до продажу інформацію надавати з обґрунтуванням причин такої затримки, необхідності вжиття відповідних заходів, а також про вжиті заходи для своєчасного завершення підготовки об’єктів груп В, Г до продажу в 2013 році (m_tkalenko@spfu.gov.ua).

3. Управлінню планування та пільгового продажу Департаменту планування процесів приватизації та реформування власності Фонду державного майна України  забезпечити:

підготовку та подання щокварталу до 20 числа наступного місяця інформації щодо підготовки об‘єктів груп В, Г до продажу до Управління координації розробки та виконання  програмних документів;

підготовку проектів наказів про внесення змін та доповнень до помісячних графіків.

4.  Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Фонду.

 

Голова Фонду                                          О. Рябченко


dod_253_28022013_1.pdfДодаток 1

dod_253_28022013_2.pdfДодаток 2