A A A K K K

Про затвердження Положення про проведення конкурсу з відбору зберігача Фондом державного майна України

№ 812 від 2 травня 1999 р.

Про затвердження Положення про проведення конкурсу з відбору зберігача Фондом державного майна України

Наказ Фонду державного майна України
від 3 травня 1999 року N 812

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 травня 1999 р. за N 318/3611

Відповідно до Законів України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" і "Про приватизацію державного майна" НАКАЗУЮ:


1. Затвердити Положення про проведення конкурсу з відбору зберігача Фондом державного майна України, що додається.

2. Департаменту розвитку фондового ринку (А. Сачівко) забезпечити подання Положення, зазначеного в п.1 цього наказу, на державну реєстрацію Міністерству юстиції України.

3. Департаменту розвитку фондового ринку (А. Сачівко) після державної реєстрації вищезазначеного Положення в Міністерстві юстиції України забезпечити його опублікування в установленому порядку.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Голови Фонду А. Голубченко


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Фонду державного майна України
від 3 травня 1999 р. N 812

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 травня 1999 р. за N 318/3611

Положення

про проведення конкурсу з відбору зберігача Фондом державного майна України

Положення про проведення конкурсу з відбору зберігача Фондом державного майна України (далі - Положення) розроблено з урахуванням вимог Законів України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", "Про приватизацію державного майна" та інших чинних законодавчих та нормативних актів.

1. Загальні положення

1.1. љЦе Положення визначає порядок відбору зберігача для надання послуг Фонду державного майна України та його регіональним відділенням щодо зберігання цінних паперів незалежно від форми їх випуску, відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, обслуговування операцій на цих рахунках.

1.2. љПретендентами можуть бути комерційні банки, торговці цінними паперами, які мають дозвіл на здійснення професійної депозитарної діяльності зберігача.

1.3. Конкурсний відбір зберігача проводиться Фондом державного майна України окремо для центрального апарату Фонду державного майна України та окремо для кожного регіонального відділення Фонду.

2. Основні вимоги до претендента

2.1. Для участі в конкурсі з відбору зберігача для здійснення ним депозитарної діяльності претендент повинен мати:

дозвіл на здійснення професійної депозитарної діяльності зберігача, виданий Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

укладений договір з депозитарієм цінних паперів;

термін роботи на фінансовому ринку не менше двох років.

2.2. Зберігач надає послуги органу приватизації за результатами первинного розміщення будь-якого випуску цінних паперів безплатно.

3. Оголошення конкурсу

3.1. Рішення про проведення конкурсу приймається комісією, створеною Фондом державного майна України в кількості 5 - 7 чоловік. Склад комісії затверджується наказом Фонду державного майна України за підписом Голови Фонду. Головою комісії призначається заступник Голови Фонду державного майна України.

3.2. Підставою для проведення конкурсу з відбору депозитарної установи (зберігача) для здійснення ним депозитарної діяльності є реєстрація випуску цінних паперів у бездокументарній формі або рішення про знерухомлення цінних паперів, випущених у документарній формі в процесі приватизації, відкритими акціонерними товариствами.

3.3. До компетенції конкурсної комісії належить:

контроль за своєчасною публікацією оголошення про проведення конкурсу;

затвердження умов проведення конкурсу;

одержання матеріалів згідно з умовами конкурсу від претендентів;

проведення конкурсу;

визначення переможців конкурсу.

3.4. Конкурсна комісія здійснює підготовку і проведення конкурсу, відповідає на всі запитання щодо умов проведення конкурсу.

3.5. Повідомлення про проведення конкурсу друкується в "Українській інвестиційній газеті" за 14 днів до оголошення дати проведення конкурсу.

3.6. Повідомлення повинно включати:

дату, час і місце проведення конкурсу;

умови проведення конкурсу;

кінцевий термін приймання документів;

місцезнаходження органу приватизації;

контактні телефони.

4. Проведення конкурсу

4.1. Засідання комісії є правочинним у разі присутності 2/3 її кількісного складу.

4.2. Конкурсна заява складається за довільною формою і подається претендентами до органу приватизації в письмовій формі з моменту оголошення конкурсу протягом усього терміну приймання документів.

4.3. Для участі в конкурсі претендент подає до конкурсної комісії такі документи:

нотаріально засвідчені копії установчих документів;

фінансово-економічну інформацію за станом на початок року і останню звітну дату (баланс підприємства та звіт про фінансові результати);

нотаріально засвідчену копію договору, укладеного з депозитарієм цінних паперів;

нотаріально засвідчену копію дозволу на здійснення професійної депозитарної діяльності зберігача;

регламент здійснення професійної депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;

регламент щодо здійснення функцій номінального утримувача;

довідку про наявність комп'ютерного та комунікаційного обладнання, відповідного програмного забезпечення та наявність приміщення, обладнаного для зберігання цінних паперів відповідно до вимог Національного банку України та Міністерства внутрішніх справ України;

довідку про кількість відкритих рахунків у цінних паперах.

Якщо комплект документів неповний, то заява на участь у конкурсі не розглядається.

4.4. Конкурсна документація реєструється за датою її надходження у присутності претендента. Конкурсна документація, що надійшла після встановленого кінцевого терміну подання заяв, не розглядається.

4.5. Претендент має право відкликати свою заяву до кінцевого терміну приймання заяв.

4.6. Конкурсна комісія розглядає і обговорює подані пропозиції. Переможець визначається більшістю голосів присутніх членів комісії. При рівній кількості голосів голос Голови комісії є вирішальним.

Конкурсна комісія може визначити декілька переможців.

4.7. Рішення комісії оформляється протоколом за підписом усіх членів комісії, присутніх на засіданні.

4.8. Оформлений протокол затверджується Головою Фонду державного майна України.

4.9. Затверджений протокол є підставою для укладення договору(-ів) про відкриття рахунку у цінних паперах між органом приватизації та обраним(-и) ним зберігачем(-ами).

4.10. Фонд державного майна України, після затвердження протоколу, у двотижневий термін публікує результати конкурсу в "Українській інвестиційній газеті".

4.11. За рішенням Фонду державного майна України конкурсна комісія має право змінити дату конкурсу.

4.12. Використання відомостей стосовно конкретних пропозицій, процедури і критеріїв відбору переможця здійснюється з дотриманням вимог законодавства про конфіденційну інформацію.

Заступник директора Департаменту розвитку фондового ринку С. Снігова