A A A K K K

Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго» (код за ЄДРПОУ 22800735)

№ 1346 від 14 вересня 2015 р.

 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

                                                 НАКАЗ

  14.09.2015                                       Київ                                  №     1346             

 

 

Про забезпечення продажу  акцій

публічного акціонерного товариства

«Черкасиобленерго»

(код за ЄДРПОУ  22800735)

 

 

На виконання частини третьої статті 7 Закону України «Про приватизацію державного майна», постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 року 
№ 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 році», розпорядження Кабінету Міністрів України 17 червня 2015 року № 626-р «Деякі питання приватизації об’єктів державної власності», відповідно до наказу Фонду державного майна України від 19 травня 2015 року № 740 «Про затвердження Переліку об’єктів груп В, Г, які підлягають продажу в 2015 році», з метою реалізації плану-графіка виставлення об’єктів груп В, Г на продаж у 2015 році, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 8 червня 2015 року № 829 (із змінами),

 

НАКАЗУЮ:

 

1.     Управлінню з питань планування та пільгового продажу здійснити заходи з отримання від голови правління публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго» документів, визначених Порядком складання актів оцінки пакетів акцій акціонерних товариств під час їх продажу на конкурентних засадах (крім продажу на конкурсах), затвердженим наказом Фонду державного майна України від 17 липня 2013 року № 1042 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 липня 2013 року за № 1202/23734, для проведення стандартизованої оцінки державного пакета акцій, який підлягає продажу на фондовій біржі, та подати їх до Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

2.     Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити проведення оцінки державного пакета акцій публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго», який підлягає продажу на фондових біржах, відповідно до додатка 5 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2013 року № 204-р «Про затвердження планів розміщення акцій підприємств паливно-енергетичного комплексу» (із змінами).

3.     Управлінню з питань біржової діяльності та конкурсного продажу забезпечити організацію продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго» відповідно до додатка 5 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2013 року № 204-р «Про затвердження планів розміщення акцій підприємств паливно-енергетичного комплексу» (із змінами).

4.     Наказ Фонду державного майна України від 30 травня 2013 року № 743 «Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго» (код за ЄДРПОУ 23343582)» визнати таким, що втратив чинність.

5.     Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

   

 

 Голова  Фонду                                                                                             І. Білоус