A A A K K K

Про внесення змін до «Помісячного пооб'єктного плану-графіка виставлення на продаж у 2012 році пакетів акцій газорозподільних та газопостачальних товариств», затвердженого наказом Фонду від 27.01.2012 № 145

№ 3744 від 30 жовтня 2012 р.

 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ                                 

НАКАЗ

31.10.2012                                     Київ                                        3744

                                                                       

 

Про внесення змін до «Помісячного
пооб'єктного плану-графіка виставлення
на продаж у 2012 році пакетів акцій
газорозподільних та газопостачальних
товариств», затвердженого наказом
Фонду від 27.01.2012 № 145

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2011 № 1053 «Про передачу Фондові державного  майна пакетів акцій газорозподільних і газопостачальних товариств та внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 № 747», враховуючи свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, а також з метою вжиття заходів для забезпечення грошових надходжень від приватизації державного майна до Державного бюджету України у 2012 році

 

НАКАЗУЮ:

Внести зміни у додаток до наказу Фонду державного майна України  від 27.01.2012 № 145 «Про затвердження Помісячного пооб'єктного плану-графіка виставлення на продаж у 2012 році пакетів акцій газорозподільних та газопостачальних товариств», виклавши його в новій редакції, що додається.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова Фонду                                                                       О. Рябченко