A A A K K K

Про утворення Міжвідомчої робочої групи

№ 535 від 7 квітня 2011 р.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.04.2011 Київ № 535

Про утворення Міжвідомчої робочої групи

На виконання пп. 3.3.1 п. 3.3 Плану-графіку реформ на 2011 рік за напрямом "Стабілізація Державного бюджету України" у сфері "Поліпшення управління державними фінансами" відповідно до заходів щодо забезпечення ефективності реалізації Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затверджених Указом Президента України від 21 грудня 2010 року № 1154/2010

НАКАЗУЮ:

1. Утворити Міжвідомчу робочу групу з підготовки проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення інвентаризації об'єктів державної власності" (далі - Міжвідомча робоча група) у складі згідно з додатком до цього наказу.

2. Засідання Міжвідомчої робочої групи проводити по мірі необхідності.

3. Дозволити керівнику Міжвідомчої робочої групи залучати в установленому порядку для підготовки проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення інвентаризації об'єктів державної власності" фахівців Фонду державного майна України (за напрямками роботи) та працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (за згодою), а також вносити у разі потреби зміни до складу групи.

4. Міжвідомчій робочій групі розробити у місячний термін узгоджені підходи до проведення інвентаризації об'єктів державної власності.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду Яковлєва Ю.В.

Голова Фонду О. Рябченко

dod_535_08042011_1.pdfДодаток