A A A K K K

Про внесення доповнень до помісячних графіків підготовки об‘єктів груп В, Г до продажу в 2014 році

№ 2246 від 4 вересня 2014 р.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.09.2014                      Київ                             №2246

Про внесення доповнень
до  помісячних графіків
підготовки  об‘єктів груп В, Г
до продажу в 2014 році

На виконання абзацу 3 пункту 3 наказу Фонду державного майна України від 24.03.2014 № 846 та відповідно до службових записок Управління з питань реформування власності Фонду державного майна України від 07.08.2014 № 21- 699, від 26.08.2014 № 21-742 і службової записки Управління планування  та  пільгового  продажу  Фонду  державного  майна України  від 01.09.2014 № 19-2- 682,                 

 

НАКАЗУЮ:    

1. Внести доповнення у додаток 1 до «Помісячних графіків підготовки об‘єктів груп В, Г до продажу в 2014 році  Управлінням з питань реформування власності центрального апарату Фонду державного майна України», затвердженого наказом Фонду державного майна України  від 24.03.2014 № 846, включивши такі позиції:                 

листопад

                

Луганська область

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

174036     ПАТ «Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут

автоматизації вугільної промисловості»

 

Миколаївська область

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

30083966  ПАТ «Миколаївська ТЕЦ»

 

 

                                             грудень

 

 Донецька область

Фонд державного майна України

30832888  ПАТ «Азовмаш»

2. Управлінню планування та пільгового продажу забезпечити передачу цього наказу для опублікування у виданнях державних органів приватизації.

3.  Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

В.о.  Голови Фонду                                                    Д. Парфененко