A A A K K K

Про затвердження помісячних графіків підготовки об‘єктів груп В, Г до продажу в 2014 році

№ 846 від 24 березня 2014 р.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.03.2014                    Київ                               № 846

Про затвердження помісячних графіків
підготовки  об‘єктів груп В, Г
до продажу в 2014 році

На  виконання  підпункту  3.2 пункту 3 наказу Фонду державного майна України від 20.01.2014 № 150, підпункту 2.1 пункту 2 наказу Фонду державного майна України від 17.02.2014 № 511 та відповідно до  службової записки  від 20.03.2014  № 19-2- 232

 

НАКАЗУЮ:

1.  Затвердити помісячні графіки підготовки об‘єктів груп В, Г  до продажу в 2014 році (передача документів для прийняття рішення про продаж)  Управлінням з питань реформування власності центрального апарату Фонду державного майна України (додаток 1) та  регіональними відділеннями Фонду державного майна України  (додаток 2).

2. Управлінню з питань реформування власності Департаменту планування процесів приватизації та реформування власності Фонду державного майна України, регіональним відділенням Фонду державного майна України   відповідно до п.1 цього наказу забезпечити:

виконання помісячних графіків підготовки об‘єктів груп В, Г  до продажу в 2014 році (передача документів для прийняття рішення про продаж);

подання до 5 числа місяця, наступного за звітним, інформації про стан підготовки об‘єктів груп В, Г до продажу в 2014 році (пооб‘єктно) до Управління планування та пільгового продажу Департаменту планування процесів приватизації та реформування власності Фонду державного майна України. У разі затримки завершення підготовки об’єктів до продажу інформацію надавати з обґрунтуванням причин такої затримки, необхідності вжиття відповідних заходів, а також про вжиті заходи для своєчасного завершення підготовки об’єктів груп В, Г до продажу в 2014 році. Інформацію надавати електронною поштою у вигляді відсканованих документів (m_tkalenko@spfu.gov.ua).

3. Управлінню планування та пільгового продажу Департаменту планування процесів приватизації та реформування власності Фонду державного майна України  забезпечити:

підготовку та подання щокварталу до 20 числа наступного місяця інформації щодо підготовки об‘єктів груп В, Г до продажу до Управління координації розробки та виконання  програмних документів;

підготовку проектів наказів про внесення змін та доповнень до помісячних графіків.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Фонду.

 

Голова Фонду                                                                О. Рябченко

dod_846_24032014_1.pdfДодаток 1

dod_846_24032014_2.pdfДодаток 2