A A A K K K

Про забезпечення продажу акцій відкритого акціонерного товариства «Тернопільобленерго»

 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

  НАКАЗ

           30.12.2015                              Київ                                    №     2042       

 

Про забезпечення продажу  акцій
відкритого акціонерного товариства
«Тернопільобленерго»
(код за ЄДРПОУ  00130725)

 

На виконання частини третьої статті 7 Закону України «Про приватизацію державного майна», постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня
2015 р. № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 – 2016 роках» (із змінами), з урахуванням вимог Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891 (в редакції постанови  Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1033) (далі – Методика),

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Департаменту договірного менеджменту, міждержавних майнових та корпоративних відносин відповідно до пункту 9 Методики:

1.1. Надати до Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності інформацію, передбачену Положенням про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 29 серпня 2011 р. № 1270, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 р. за № 1096/19834, для оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності не пізніше ніж за місяць до дати оцінки;

1.2. Забезпечити проведення відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 2 вересня
2014 р. № 879, суцільної інвентаризації майна відкритого акціонерного товариства «Тернопільобленерго» станом на 31 січня 2016 року;

1.3. Забезпечити відображення акціонерним товариством у бухгалтерському обліку результатів інвентаризації і складення за результатами інвентаризації на підставі затвердженого протоколу інвентаризаційної комісії балансу на дату інвентаризації, що співпадає з датою оцінки;

1.4. Забезпечити проведення аудиту з метою підтвердження правильності складення фінансової звітності за останній рік до дати оцінки, а також балансу, складеного на дату оцінки;

1.5. Забезпечити надання акціонерним товариством суб'єкту оціночної діяльності документів, складених під час інвентаризації майна, аудиту, у тому числі балансу на дату оцінки та інших документів, необхідних для оцінки пакета акцій, визначених суб'єктом оціночної діяльності, не пізніше 25 календарних днів після дати оцінки.

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити проведення незалежної оцінки пакета акцій відкритого акціонерного товариства «Тернопільобленерго», що підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до додатка 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2013 р. № 204-р «Про затвердження планів розміщення акцій підприємств паливно-енергетичного комплексу» (із змінами), у строк, встановлений пунктом 96 Методики. Встановити дату оцінки пакета акцій, який підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону – 31 січня 2016 року.

3. Управлінню з питань біржової діяльності та конкурсного продажу забезпечити продаж пакета акцій відкритого акціонерного товариства «Тернопільобленерго» за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до додатка 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2013 р.
№ 204-р «Про затвердження планів розміщення акцій підприємств паливно-енергетичного комплексу» (із змінами).

4. Наказ Фонду державного майна України від 24 червня 2015 року № 916 «Про забезпечення продажу акцій відкритого акціонерного товариства «Тернопільобленерго» (код за ЄДРПОУ 00130725)» визнати таким, що втратив чинність.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Заступника ГоловиФонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

Голова Фонду                                                                               І. Білоус